Orcid

Suomessa kansalliseksi tutkijatunnisteeksi on suositeltu ORCIDia (Open Researcher and Contributor ID). Kansainvälinen ORCID-tutkijatunniste tarjoaa tutkijalle pysyvän ja henkilökohtaisen digitaalisen tunnisteen. Tunniste ratkaisee muun muassa nimenvaihdoksiin, samannimisiin tutkijoihin tai nimien erilaisiin kirjoitusasuihin liittyviä sekaannuksia.

ORCID-palvelussa tutkija voi ylläpitää julkaisuluetteloaan ja liittää profiiliinsa automaattisesti julkaisutietoja ResearcherID:n, Scopus Author ID:n, Europe PubMed Centralin ja CrossRef Metadata Searchin kautta. Lisäksi julkaisujen tietoja voi tuoda ORCIDiin BibTeX-tiedostoina Google Scholarista, eri tietokannoista ja viitteidenhallintaohjelmista (Mendeley, RefWorks). Tunnisteen ansiosta tutkimustuotokset linkittyvät automaattisesti toisiinsa ja ajan myötä tarve syöttää henkilö- ja julkaisutietoja moneen kertaan eri järjestelmiin vähenee.

Oman profiilin luominen vaatii rekisteröitymisen ORCID-palveluun. Julkaisujen lisäksi profiiliin voi päivittää koulutus-, työ- ja rahoitustietoja, jolloin ORCID toimii myös tutkijan ansioluettelona. Osa kustantajista edellyttää ORCID-tunnisteen käyttöä käsikirjoituksen jättövaiheessa. Tunnistetta voi hyödyntää myös tiedonhaussa esimerkiksi Scopus- ja Web of Science -tietokannoissa.

Lisätietoa ORCID-tutkijatunnisteesta: tutkijatunniste.fi ja orcid.org

 

Researcher id

ResearcherID-palvelu toimii samalla tavalla kuin ORCID-tunnistekin. Tutkijan on itse rekisteröidyttävä palveluun, minkä jälkeen siellä voi ylläpitää julkaisuluetteloaan ja listata tietoja työpaikoistaan. Tiedot eivät päivity automaattisesti, vaan uudet julkaisut on itse liitettävä profiiliin. Palvelu kytkeytyy Web of Science -tietokantaan, joten sieltä omien julkaisujen liittäminen profiilin käy helposti. Julkaisutietoja voi siirtää myös muista tietokannoista ja viitteidenhallintaohjelmista. Profiilin voi linkittää myös ORCIDiin, jolloin julkaisu- ja muut profiilitiedot siirtyvät järjestelmien välillä. Palvelun ylläpitäjä tarjoaa kysymyksiä ja vastauksia -palvelun tutkijoille.
 

 

Scopus author id

Scopus-tietokannassa artikkelien kirjoittajille luodaan Scopus AuthorID automaattisesti. Siksi niitä voi kertyä tutkijalle useita. Scopus tarjoaakin tutkijalle mahdollisuuden pyytää profiiliensa yhdistämistä tai tietojensa korjaamista, jos hän huomaa virheitä. Korjauspyynnöt voi tehdä suoraan Scopus-tietokannassa tai käyttää erillistä Author Feedback Wizard -toimintoa.

 

ISNI

ISNI eli International Standard Name Identifier on kansainväliseen standardiin perustuva tutkijoitten ja organisaatioitten tunnistusjärjestelmä. Järjestelmästä ei ole vielä tarjolla hyvää palvelusivustoa suomeksi. ISNIin liittyviä uutisia voi lukea organisaation kotisivuilta. ISNI-tietokanta on ollut vapaassa käytössä tammikuusta 2012 lähtien. ISNI-tunnuksia on yleensä enemmän kirjapainotteisten tieteenalojen tutkijoilla kuin artikkelipainotteisilla aloilla. Usein tutkija ei edes tiedä, että hänelle on luotu ISNI-tunniste.

 

Lisätietoja

tietopalvelu[at]uef.fi

No image.

Tietoasiantuntija
Kaisa Hartikainen
p. 0294 45 8101
kaisa.hartikainen[at]uef.fi
 

No image.

Tietoasiantuntija
Tuula Rissanen
p. 0294 45 8299
tuula.rissanen[at]uef.fi

 

KATSO MYÖS

Ohjevideo: ORCID-tutkijatunniste (Kesto 6:45)

Palaute

Palautelomake

Palautteita käsitellään päivittäin. Helposti korjattavissa olevat asiat ratkaistaan välittömästi, jos ne ovat palvelun kannalta olennaisia ja palvelupolitiikan mukaisia. Kaikki palautteet käsitellään asianomaisessa palvelussa ja lisäksi tarvittaessa kirjaston eri työryhmissä. Palautteet ja niitä seuranneet toimenpiteet käsitellään vuosittain johtoryhmässä johdon katselmuksessa.