Viestintä

Kirjasto tiedottaa, markkinoi ja viestii palveluistaan ja tapahtumistaan.

Kirjaston viestinnän tarkoituksena on jatkuva toiminnan kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden ja kansallisen kirjastoverkon kanssa.

Viestintäkanavia

Viestinnässä noudatamme yliopiston linjauksia ja ohjeistuksia.

LISÄTIETOJA

 

 

 

 

 

Erityistietoasiantuntija
Tuulevi Ovaska
0294458252
tuulevi.ovaska[at]uef.fi

Palaute

Palautelomake

Palautteita käsitellään päivittäin. Helposti korjattavissa olevat asiat ratkaistaan välittömästi, jos ne ovat palvelun kannalta olennaisia ja palvelupolitiikan mukaisia. Kaikki palautteet käsitellään asianomaisessa palvelussa ja lisäksi tarvittaessa kirjaston eri työryhmissä. Palautteet ja niitä seuranneet toimenpiteet käsitellään vuosittain johtoryhmässä johdon katselmuksessa.