Johtaminen

Kirjasto on Itä-Suomen yliopistossa palvelulaitos, joka toimii tiiviissä yhteistyössä tiedekuntien ja yliopistopalveluiden kanssa.

 

Kirjaston päätoiminnot

Kirjaston päätoiminnot ovat:

opetuksen ja oppimisen tuki

ja tutkimuksen ja julkaisemisen tuki.

 

Näitä toimintoja tukevat palvelut ovat:

1. kirjaston asiakaspalvelut

2. kirjaston opetus- ja tietopalvelut

3. kirjaston tietoaineistopalvelut

4. kirjaston verkko- ja julkaisupalvelut

5. kirjaston sisäiset palvelut.

 

Kirjaston tehtävät

Kirjaston tehtävät määritellään Itä-Suomen yliopiston johtosäännössä.

Toimenpideohjelma

Kirjaston toimenpideohjelmassa 2016-2020 määritellään kirjaston arvot, kirjaston tavoite, kirjasto yliopiston strategisten tavoitteiden tukijana, keskeiset käyttäjät ja kumppanit sekä arviointi ja seuranta.

Työjärjestys

Kirjaston johtamisjärjestelmä ja sen henkilöstön toimintavalta ja –vastuut määritellään kirjaston työjärjestyksessä.

Laatutyö

Kirjasto on kehittänyt omaa laadunhallintajärjestelmäänsä yliopiston linjausten mukaisesti.

Johto

Kirjaston johtaja Jarmo Saarti

Palvelupäälliköt
Asiakaspalvelut: Arja Juntunen
Opetus- ja tietopalvelut: Helena Silvennoinen-Kuikka
Sisäiset palvelut: Marja Maijala
Tietoaineistopalvelut: Riitta Porkka
Verkko- ja julkaisupalvelut: Jukka  Kananen

 

LISÄTIETOJA

 

 

 

 

 

Kirjastonjohtaja
Jarmo Saarti
p. 0294458010
jarmo.saarti[at]uef.fi

Palaute

Palautelomake

Palautteita käsitellään päivittäin. Helposti korjattavissa olevat asiat ratkaistaan välittömästi, jos ne ovat palvelun kannalta olennaisia ja palvelupolitiikan mukaisia. Kaikki palautteet käsitellään asianomaisessa palvelussa ja lisäksi tarvittaessa kirjaston eri työryhmissä. Palautteet ja niitä seuranneet toimenpiteet käsitellään vuosittain johtoryhmässä johdon katselmuksessa.