RefWorks (LEGACY-VERSIO)

RefWorks on Internet-pohjainen, web-selaimella käytettävä henkilökohtainen kirjallisuusviitteiden hallintaohjelma. Voit siirtää tiedonhaun tulokset esimerkiksi UEF-Primosta, PubMedistä, Scopuksesta ja muista tärkeimmistä tietokannoista suoraan RefWorksiin sähköisessä muodossa. Viitteitä on mahdollista tallentaa myös perinteiseen tapaan manuaalisesti näppäillen. Kutakin viitettä vastaavan kokonaisen artikkelin saatavuuden Itä-Suomen yliopiston kirjaston verkkolehdistä ja painetuista lehdistä voit tarkistaa helposti klikkaamalla Find It -painiketta kunkin viitteen kohdalla.

RefWorks-tietokannan viitteet ovat haettavissa ja tulostettavissa tavalliseen tapaan. Voit myös poimia viitteitä tekeillä olevaan käsikirjoitukseesi ja lopuksi tulostaa valmiin tekstin siteerauksineen ja viiteluetteloineen haluamallasi tyylillä. Viitteiden poiminta ja viiteluettelon tulostus toimivat Word-tekstinkäsittelyohjelman yhteydessä, helpoimmin Write-N-Cite add-in -ohjelmalla.

Itä-Suomen yliopiston kirjasto on hankkinut RefWorks-ohjelman kampuslisenssin. Ohjelmaa voivat käyttää maksutta opiskelu- ja tutkimustarkoituksiin kaikki Itä-Suomen yliopiston perus- ja jatko-opiskelijat, tutkijat, muu henkilökunta sekä KYSin henkilökunta. Lisenssi sallii käytön myös opiskelu- tai työsuhteen päättymisen jälkeen (ns. alumni-käyttöoikeus) niin kauan kuin Itä-Suomen yliopiston kirjastolla on RefWorks-tilaus voimassa. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin ja liiketoimintaan on kielletty.
 

Ohjeita

Jos aloitat Legacy RefWorks -ohjelman käytön muulta kuin Itä-Suomen yliopiston tai KYSin verkkoon liitetyltä työasemalta, pyydä ohjeet Kuopiossa Heikki Laitiselta ja Joensuussa Tapani Toivaselta.

kirjautuminen refworksiin 
(LEGACY- versio)

 

LISÄTIETOJA

Tietoasiantuntija
Heikki Laitinen
p. 0294 45 8191
heikki.laitinen[at]uef.fi

 

Tietoasiantuntija
Tapani Toivanen
p. 0294 45 8355
tapani.toivanen[at]uef.fi

 

Palaute

Palautelomake

Palautteita käsitellään päivittäin. Helposti korjattavissa olevat asiat ratkaistaan välittömästi, jos ne ovat palvelun kannalta olennaisia ja palvelupolitiikan mukaisia. Kaikki palautteet käsitellään asianomaisessa palvelussa ja lisäksi tarvittaessa kirjaston eri työryhmissä. Palautteet ja niitä seuranneet toimenpiteet käsitellään vuosittain johtoryhmässä johdon katselmuksessa.