Tarkistaa chat-palvelun tilannetta.

Tietoaineistot tieteenaloittain

UEFissa opiskelevat ja työskentelevät voivat käyttää e-aineistoja myös yliopiston sisäisen verkon ulkopuolelta omalla UEF käyttäjätunnuksella ja salasanalla UEF-Primossa. KYSin henkilökunta kirjautuu etäkäyttöön. Tietoaineistot ovat kaikkien käytettävissä kampuskirjastoissa.

Saat opastusta, ohjausta ja neuvontaa tietoasiantuntijoiltamme. Lyhytkestoinen ohjaus on maksutonta. Sovi ohjausajasta erikseen esim. Varaa aika tietoasiantuntijalle -lomakkeella. Yhteystiedot kullakin tieteenalasivulla:

Humanistiset tieteet ja teologia

Käyttäytymistieteet

Luonnontieteet

Terveystieteet

Yhteiskuntatieteet

Varaa aika tietoasiantunti-
jalle

LISÄTIETOJA

tietopalvelu[at]uef.fi
(tiedonhaku ja e-aineistojen käyttö)

primo[at]uef.fi
(e-aineistojen toimintahäiriöt)

Katso myös

Aineiston hakeminen (hakuohjeita julkaisutyypeittäin)

Ohjaus ja oppaita

Tiedonhaun opetus

Tutkimuksen tuki

Palaute

Palautelomake

Palautteita käsitellään päivittäin. Helposti korjattavissa olevat asiat ratkaistaan välittömästi, jos ne ovat palvelun kannalta olennaisia ja palvelupolitiikan mukaisia. Kaikki palautteet käsitellään asianomaisessa palvelussa ja lisäksi tarvittaessa kirjaston eri työryhmissä. Palautteet ja niitä seuranneet toimenpiteet käsitellään vuosittain johtoryhmässä johdon katselmuksessa.