UEFin opinnäytetyöt

Mitä tehdä, kun opinnäytetyö (pro gradu tai syventävien opintojen opinnäytetyö) valmistuu?

Kaikki valmistuneet opinnäytteet sekä näihin mahdollisesti liittyvät sopimukset toimitetaan tiedekuntaan. Kirjasto toimii tiedekuntien kanssa yhteistyössä ja saa opinnäytteet tiedekunnalta. Kukin laitos tarjoaa yksityiskohtaiset ohjeet opinnäytteiden toimittamiseen.

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

Opinnäytetyöt (Kamussa, vaatii kirjautumisen)

LUONNONTIETEIDEN JA METSÄTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Opinnäytetyöt (Kamussa, vaatii kirjautumisen)

TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Biolääketiede: Ohjeet ja lomakkeet
Farmasian laitos: Ohjeita ja lomakkeita
Hoitotieteen laitos: Ohjeet ja lomakkeet
Lääketieteen laitos: Tiedekunnan ohjeet ja lomakkeet perustutkinto-opiskelijoille

YHTEISKUNTA- JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA

Opinnäytetyöt (Kamussa, vaatii kirjautumisen)

Opinnäytteen tekijän valittavaksi jää julkistetaanko opinnäyte vain kampuskirjastoissa käytettävänä sähköisenä kappaleena vai julkaistaanko se avoimesti verkon välityksellä käytettävänä Open Access -julkaisuna. Open Access -julkaiseminen on suositeltava malli tieteellisen tiedon avoimen leviämisen ja saatavuuden parantamiseksi. Open Access -julkaiseminen hoituu valitsemalla tarkastukseenjättölomakkeella julkisuusasteeksi Open Access. Lisätietoa Open Access -julkaisumallista löydät UEF Electronic Publications -palvelusta ja Open UEF -sivuilta.

 

E-opinnäytetyöt

UEFin opinnäytetyöt ovat käytettävissä vuodesta 2012 alkaen sähköisinä kappaleina Itä-Suomen yliopiston kirjaston ylläpitämän UEF Electronic Publications –palvelun kautta. Näitä ns. e-opinnäytetöitä on kahdenlaisia: vapaasti internetistä luettavia (Open Access) ja ainoastaan kirjaston tiloista löytyviltä e-opinnäytetyö-päätteiltä luettavissa olevia e-opinnäytetöitä. Opinnäytteen tekijä päättää työnsä käytön rajoituksista.

Opinnäytetöiden avoimuutta UEFissa voi tarkastella osoitteessa: http://libapps.uef.fi/thesisOA/

AVOIMET E-OPINNÄYTETYÖT

Vapaasti verkossa luettavat opinnäytteet on mahdollista tallentaa omalle tietokoneelle tai tabletille offline-käyttöä varten. Työ on mahdollista myös tulostaa. Lisätietoa Open Access -julkaisumallista löydät UEF Electronic Publications -palvelusta ja Open UEF -sivuilta.

KIRJASTOSSA LUETTAVISSA OLEVAT E-OPINNÄYTETYÖT

Itä-Suomen yliopiston kampuskirjastoissa on pääte, jolta voit lukea opinnäytetöitä, jotka eivät ole verkossa vapaasti luettavissa. Näiltä päätteiltä on mahdollista ottaa tuloste opinnäytteestä, tulostamisesta peritään hinnaston mukainen maksu. Kaikenlainen digitaalinen kopiointi (mm. muistitikulle) tai tiedoston edelleen lähettäminen on kiellettyä.

Lisätietoja

No image.

Palvelupäällikkö
Jukka Kananen
p. 0294 45 8139
jukka.kananen[at]uef.fi

Palaute

Palautelomake

Palautteita käsitellään päivittäin. Helposti korjattavissa olevat asiat ratkaistaan välittömästi, jos ne ovat palvelun kannalta olennaisia ja palvelupolitiikan mukaisia. Kaikki palautteet käsitellään asianomaisessa palvelussa ja lisäksi tarvittaessa kirjaston eri työryhmissä. Palautteet ja niitä seuranneet toimenpiteet käsitellään vuosittain johtoryhmässä johdon katselmuksessa.