Avoimen tiedon hakuopas

Siirry:   Hakukoneet   Kotimaiset lähteet   Julkaisuarkistot   Selaimen lisäosat    UEF-Primon aineistot

Avoimet julkaisut ovat verkossa kenen tahansa luettavissa maksutta

Tutkimus voidaan julkaista suoraan avoimesti tai alun perin maksumuurin takana oleva julkaisu voidaan myöhemmin aukaista saataville esim. julkaisuarkiston kautta.  

Avoimesti julkaistaan erityisesti artikkeleita

Vuonna 2017 julkaistun tutkimuksen (van Leeuwen et al.) mukaan Euroopan unionin maissa jo 30-40% artikkeleista julkaistaan avoimesti (tutkimus kattaa vuodet 2006-2016). Avoin julkaiseminen on kuitenkin yleistynyt vasta 2000-luvun aikana, joten suurin osa tieteellisestä tiedosta on edelleen maksumuurin takana.

Avoimia julkaisuja ovat mm.:

  • OA-lehdet (tieteelliset, ammatti- sekä tieteellisten seurojen lehdet)
  • yksittäiset, avoimesti julkaistut artikkelit maksullisissa tieteellisissä lehdissä
  • julkaisuarkistoihin tallennetut artikkelit, opinnäytteet (osa) ja muut julkaisut
  • julkisten tutkimuslaitosten ja viranomaisten julkaisut

OA = Open Access = Avoin pääsy

EMBARGO tarkoittaa vapaan julkaisemisen viivettä, jona aikana julkaisu on vain tilaajien/jäsenten saatavilla. Embargo voi olla käytössä mm. julkaisuarkistoihin tallennetuissa artikkeleissa.

OA-sanastossa on lisää avoimeen julkaisemiseen liittyvää terminologiaa.

Käyttö yliopiston kampuksella ja opetuksessa

Yliopiston kampuksilla työskenneltäessä käytettävissä ovat avointen aineistojen lisäksi kaikki maksulliset aineistot (kirjaston maksamat). Kampuskäyttäjä ei välttämättä hahmota, mikä julkaisu on aidosti avoin ja mikä maksullinen, koska käyttöoikeus yliopiston verkossa todennetaan koneen ip-osoitteen perusteella. Tämä on hyvä huomioida linkitettäessä julkaisuja esimerkiksi oppimateriaaleihin tai muihin aineistoihin. Linkitys on helppo tapa käyttää avoimia julkaisuja. Muuta avointen julkaisujen hyödyntämistä koskevat samat tekijänoikeussäädökset kuin kaikkia muitakin julkaisuja. Lue lisää: Tekijänoikeuden ABC.

Tiedonhakua ei kannata rajata pelkästään avoimiin aineistoihin, jos käytettävissä on myös muita julkaisuja. Avoimia aineistoja ja niiden hakukoneita voi tällöin käyttää muun tiedonhaun rinnalla.

Kampusverkon ulkopuolella maksullisten julkaisujen käyttö onnistuu vain kirjautumalla UEF-Primoon. Tähän tarvitaan UEF-käyttäjätunnukset, joten etäkäyttöoikeus on vain yliopiston henkilökunnalla ja opiskelijoilla.  Kuitenkin kampuskirjastojen tiloihin voi kuka tahansa tulla käyttämään kaikkia maksullisiakin aineistoja.

OA-tiedonhaun välineet

Avoimia julkaisuja voi lähestyä kahdella tavalla: joko jäljittämällä jo löydettyjen julkaisujen avoimia versioita tai käyttämällä avointen julkaisujen hakemiseen tarkoitettuja hakukoneita/tietokantoja.

Hakukoneet

Palvelun nimi Käyttötarkoitus Huomioitavaa

BASE

(Bielefeld Academic Search Engine)

 

Monipuolisesti hyvin erilaisia julkaisutyyppejä (artikkeleita, oppimateriaaleja, kuvia jne.) Monitieteinen.

 

 

Monipuoliset hakumahdollisuudet ja hakutuloksen rajaukset.

Avoin kokoteksti saatavilla n. 60%:iin tuloksista.

CORE

(Collection of Open access Research papers)

Tieteellisiä artikkeleita lehdistä ja julkaisuarkistoista. Monitieteinen.

 

 

 

FreeFullPDF

 

Tieteellisiä artikkeleita, opinnäytteitä, postereita ja patentteja. Hakee vain PDF-muotoisia tiedostoja. Monitieteinen.

Monipuoliset hakumahdollisuudet.

OSF Preprints Hakee artikkeleita useista tunnetuista preprint-arkistoista samanaikaisesti. Monialainen.  

Google Scholar

 

 

 

Akateemisten julkaisijoiden, yhteisöjen, yliopistojen sekä muiden tieteellisten järjestöjen tuottamia tutkielmia, esitelmiä, kirjoja, tiivistelmiä, konferenssijulkaisuja ja artikkeleita. Googlen tieteelliseen sisältöön erikoistunut hakukone.

Osa löydetyistä aineistoista ei ole saatavilla avoimesti.

Myös muuta kuin varsinaista tieteellistä tietoa.

DART-Europe E-theses Portal

Opinnäytteet ja väitöskirjat sadoista eurooppalaisista yliopistoista.

 

Hakutulosta mahdollista rajata maittain, kielen yms. mukaan.

 

Tieteenalakohtaisia avoimia hakukoneita ja aineistoja löydät lisää Tiedonhaun tuen alakohtaisilta sivuilta.

Yksikään hakukone – edes Google – ei löydä kaikkea internetin sisältöä. Osa sisällöistä on ns. näkymättömässä verkossa (deep web), jonka sisältöjä hakukoneet eivät pääse hyödyntämään. Deep webin sisältöjä ovat mm. lisensioimista ja/tai rekisteröitymistä vaativat palvelut, esim. monet maksulliset tieteelliset tietokannat.

OA-aineistoihin keskittyneet hakukoneet ja -palvelut pystyvät hyödyntämään tehokkaasti myös näkymättömän verkon aineistoja. 

Kotimaiset lähteet

Kansallinen Finna Suomen kansallisbibliografia, kirjastojen aineistot, kotimaiset artikkelit, opinnäytteitä. Jonkin verran linkkejä avoimiin aineistoihin. Hakua voi rajata vain verkkoaineistoon.
Juuli-portaali Kotimaisten korkeakoulujen ja tieteellisten organisaatioiden kaikki julkaisut vuodesta 2012 lähtien. Hakua voi rajata vain avoimiin aineistoihin sekä julkaisutyypin mukaan.

Journal.fi

 

Avoimia tieteellisiä lehtiä ja vuosikirjoja. Uusilla artikkeleilla voi olla embargo eli julkaisuviive. Yksinkertainen haku sekä selaus lehdittäin.

 

Finna ja Juuli eivät ole varsinaisia avoimien julkaisujen hakukoneita. Ne ovat kuitenkin kattava ikkuna kotimaisiin lähteisiin ja sisältävät linkkejä myös avoimiin aineistoihin.

Julkaisuarkistot

Julkaisuarkiston sisällä voit tehdä esimerkiksi aiheen- ja tekijänmukaista hakua tai selata kokoelmaa.

 

DOAR

Directory of Open Access Repositories

Kansainvälinen julkaisuarkistojen hakupalvelu. Voi hakea/selata julkaisuarkistoja esim. maittain tai organisaatioittain, mutta ei itse arkistojen sisältämiä julkaisuja.

Kotimaiset  julkaisuarkistot

 

 

 

 

Sisältyvät DOAR:iin:

  • Yliopistojen omat julkaisuarkistot
  • VALTO: ministeriöiden julkaisut
  • DORIA: mm. osa tutkimuslaitoksista
  • HELDA: Helsingin yliopisto, myös yhteiskumppaneiden (virastoja ja tutkimuslaitoksia) julkaisuja   

 

Selaimen lisäosat

Selaimeen asennettavat lisäosat (add-on, extension) jäljittävät avoimesti saatavia artikkeleita. Lisäosia on tarjolla Firefox- ja Google Chrome –selaimiin. Asennus tehdään selaimen asetuksista.

Lisäosan nimi Käyttö Muita toimintoja

Unpaywall

Etsi artikkelin tiedot tietokannasta (kuten Scopus, Pubmed ja ScienceDirect ja SpringerLink), hakukoneella tai lehden kustantajan sivulta. Selainikkunan oikeaan reunaan ilmestyy automaattisesti vihreä Unpaywall-kuvake, jos artikkeli löytyy jostakin avoimesta arkistosta.

 

Ei löydä artikkelia, jolla ei ole DOI-tunnusta.  

Tällaisia ovat erityisesti humanistiset ja taiteen alan artikkelit.

 

 

Open access button

Etsi artikkelin tiedot hakukoneella, lehden kustantajan sivulta tai tietokannasta ja klikkaa lisäosan kuvaketta selaimen oikeassa yläkulmassa. Tästä avautuu uusi ikkuna, johon artikkeli aukeaa, jos se on saatavilla avoimesti.

 

Palveluun kirjautumalla voit lähettää artikkelin kirjoittajalle pyynnön tallentaa artikkeli esimerkiksi julkaisuarkistoon, jos avointa versiota ei vielä ole olemassa.

 

 

Google Scholar  button

Kun havaitset lukemassasi tekstissä mielenkiintoisen artikkelin nimen, maalaa se ja paina lisäosan kuvaketta selaimen oikeassa yläkulmassa. Lisäosa ei avaa artikkelia suoraan, vaan näyttää viitteen Google Scholar -ikkunassa. Tästä pääset etsimään avointa artikkelia.

 

Klikkaamalla ”-kuvaketta saat valmiin lähdeviitteen haluamallasi viittaustyylillä. Viitteen voi myös siirtää viitteidenhallintaohjelmiin kuten Refworksiin.

 

 

 

Yksittäistä, nimeltä tiedettyä artikkelia voi hakea myös tavallisella hakukoneella, kuten Googlella. Hakukone ei kuitenkaan näytä suoraan artikkelin avoimuutta.

Avoimia aineistoja UEF-Primossa

DOAB  

(Directory of Open Access Books)

Tieteellisiä vertaisarvioituja kirjoja eri tieteenaloilta ja eri kustantajilta, kuten Bloomsbury Academic, Brill, Cambridge UP, CRC Press, Suomalaisen kirjallisuuden Seura, Frontiers Media, MDPI, Palgrave Macmillan, Routledge sekä Springer. Kirjoja on n. 20 000, kustantajia yli 300.

DOAJ  

(Directory of Open Access Journals)

Tuhansia vapaasti saatavilla olevia tieteellisiä aikakausjulkaisuja. Kattavin kansainvälinen avoimien tieteellisten lehtien luettelo. Myös hakumahdollisuus.
Open Book Publishers OBP on akateemisten kirjojen kustantaja, jonka e-kirjat ovat avoimesti kaikkien saatavilla. Koska UEF on OBP:n tukijäsen, aukaisemalla palvelun UEF-Primon kautta esiin ei tule lahjoituspyyntöjä palvelun tukemiseksi.
Kustantajien omat avoimia aineistoja sisältävät tietokannat Artikkeleita ja/tai kirjoja. Mm. BioMed Central, BMJ, Brill, Wiley, JSTOR, Oxford UP, Public Library of Science, Sage, Taylor & Francis sekä U.S. National Library of Medicine. Osa sisällöistä on päällekkäistä mm. DOAJ:in ja DOAB:in kanssa.

 

DOAB:iin, DOAJ:iin ja muihin palveluihin sisältyvät kirjat ja lehdet löydät yksittäin UEF-Primosta. Lehtiä voi hakea erikseen Lehtihaussa. Yksittäisiä artikkeleita voit hakea samoin UEF-Primosta hakemalla artikkelin tai kirjoittajan nimellä.

(Päivitetty 28.4.2020)