Katse kohti kirjaston koulutuksia

Katso ajankohtaiset koulutuksemme ja päivitä osaamisesi hyödyntämällä monipuolista koulutustarjontaamme. Syvennä tiedonhaku- ja hallintataitojasi, ota haltuun avoin tiede ja tehosta tutkimuksesi näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Kutsu kirjaston asiantuntija maksutta laitoksellesi tutkimusryhmäsi tapaamiseen tai laitoskokoukseen. Koulutukset on mahdollista järjestää Skype for Business –yhteydellä. Voimme myös räätälöidä koulutuksen tarpeidenne mukaan.

Valitse tarjonnasta sopiva kokonaisuus ja ota yhteyttä: tietopalvelu[at]uef.fi.

AINEISTONHALLINTATYÖPAJA (1-2 h)

Aineistonhallintasuunnitelmassa (DMP, data management plan) kuvataan tutkimusaineiston hallinta tutkimuksen aikana ja aineiston säilytys ja mahdollinen avaaminen jatkokäyttöön tutkimuksen päätyttyä. Tässä työpajatyyppisessä koulutuksessa käydään läpi aineistonhallintasuunnitelman keskeiset sisällöt, UEF-ohjeistukset aineistonhallintaan ja käsitellään osallistujien omia kysymyksiä suunnitelmiin liittyen. Kirjasto toteuttaa työpajoja molemmilla kampuksilla lukuvuosittain.

AVOIN JULKAISEMINEN JA RINNAKKAISTALLENTAMINEN (45 min)

Tutustutaan avoimen julkaisemisen (open access) vaihtoehtoihin ja rinnakkaistallentamiseen (UEF-eRepository) UEFissa. Esitellään OA-lehtien hakusivustoja (esim. DOAJ, Julkaisufoorumi).

DMPTUULI (30 min)

DMPTuuli-ohjelma tutkimusaineistonhallintasuunnitelman laatimiseen. Käydään läpi perustoiminnot DMPTuuli-työkalusta, joka ohjaa tutkijaa aineistonhallintasuunnitelman laatimisessa rahoittajan ja tutkimusorganisaation ohjeiden mukaisesti.

LÖYTYYKÖ? TIETEENALASI TIETOKANNAT JA UEF-PRIMO (1-2 h)

Tutustutaan tieteenalasi keskeisimpiin kansainvälisiin tietokantoihin (esimerkiksi Scopus, Web of Science, PubMed, Ebsco, ProQuest). Perehdytään kirjaston painettujen ja e-aineistojen hakupalveluun, UEF-Primoon.

ORCID-TUTKIJATUNNISTE (15 min)

Mitä hyötyä tutkijatunnisteesta on? ORCID-tutkijatunnisteen luominen ja käyttö.

Katso video: ORCID-tutkijatunniste (Kesto: 6:45)

RAPORTOI JULKAISUSI: UEF-SOLECRIS (15 min)

Miksi julkaisuista on tärkeää ilmoittaa? Käydään läpi julkaisun tietojen lähettäminen e-lomakkeella kirjastolle.

SUUNNITELMALLISUUDELLA LISÄÄ TEHOA TIEDONHAKUIHIN (1 h)

Käydään läpi systemaattisen tiedonhaun perusteita, keskeisiä käsitteitä sekä hakusanojen valitsemista ja hakulauseiden muodostamista. Haun saannin (recall, sensitivity) ja tarkkuuden (precision, specificity) merkitys hakutuloksen osuvuuteen sekä kontrolloitujen satunnaistettujen tutkimusten hakutekniikat. Koulutus räätälöidään aina tieteenalakohtaiseksi.

TUTKIJAN NÄKYVYYS (1 h)

Miksi tutkijan on tärkeää näkyä verkossa? Tutustutaan yleisimpiin akateemisiin verkkoyhteisöpalveluihin (ResearchGate, Academia.edu), muihin tieteentekijöiden yleisesti käyttämiin verkostoitumis- ja näkyvyyspalveluihin (LinkedIn, Twitter) ja tutkimuksen some-näkyvyyden arvioinnin välineisiin (esim. Kudos, Ebsco, Scopus, Web of Science).

TUTKIMUSDATAN AVAAMINEN (1 h)

Mitä hyötyä tutkimusdatan avaamisesta on? Mitä on huomioitava tutkimusdataa avattaessa? Käydään läpi tutkimusdata-arkistoja (esim. IDA, Aila, Zenodo) ja tutustutaan CreativeCommons-lisensseihin.

TUTKIMUKSEN ARVIOINTI INDIKAATTOREILLA (1 h)

Perehdytään yleisimpiin tutkimuksen arvioinnissa käytettäviin bibliometrisiin indikaattoreihin (esim. viittausanalyysit, lehtien impact factor (IF) -arvot, Julkaisufoorumi, SJR, SNIP, IPP, tutkijan h-indeksi) ja analyysityökaluihin.

VIITTEET JA LÄHTEET KUNTOON (1-2 h)

Haluaisitko hallita viitteitä ja tehdä lähdeluetteloita helposti ja nopeasti? Onko RefWorks jo nimenä tuttu, mutta tarvitsisit ohjausta alkuun pääsemiseksi? Tule RefWorks-koulutukseen. Luodaan henkilökohtainen viitekirjasto RefWorks–viitteidenhallintaohjelmalla tallentamalla viitteitä eri tietokannoista. Harjoitellaan lähdeviitteiden merkitsemistä tekstiin ja lähdeluettelon tekemistä eri viittaustyyleillä. Koulutuksessa on mahdollista tutustua myös Mendeley-viitteidenhallintaohjelmaan.

VÄITÖSKIRJAN JULKAISEMINEN UEFISSA (30 min)

Käydään läpi väitöskirjan julkaisuprosessi ja sen ohjeistus UEFissa.

 

Lisätietoja

tietopalvelu[at]uef.fi


No image.
Tietoasiantuntija
Tuula Rissanen
p. 0294 45 8299
tuula.rissanen[at]uef.fi

 

No image.
Tietoasiantuntija
Kaisa Hartikainen
p. 0294 45 8101
kaisa.hartikainen[at]uef.fi

Palaute

Palautelomake

Palautteita käsitellään päivittäin. Helposti korjattavissa olevat asiat ratkaistaan välittömästi, jos ne ovat palvelun kannalta olennaisia ja palvelupolitiikan mukaisia. Kaikki palautteet käsitellään asianomaisessa palvelussa ja lisäksi tarvittaessa kirjaston eri työryhmissä. Palautteet ja niitä seuranneet toimenpiteet käsitellään vuosittain johtoryhmässä johdon katselmuksessa.