EU-aineisto

EU-tallekirjastoihin (EDC-European Documentation Centres) sijoitetaan Euroopan unionin julkaisuja. Itä-Suomen yliopiston kirjaston Joensuun kampuskirjasto on toiminut EU-tallekirjastona vuodesta 1984 lähtien. Nämä tallekirjastot on sijoitettu yliopistojen ja korkeakoulujen yhteyteen ja niiden tavoitteena on tukea Euroopan integraatiota koskevaa opiskelua ja tutkimusta sekä tehdä Euroopan unionin politiikkaa tunnetuksi kansalaisten keskuudessa. EU-tallekirjastot tarjoavat kokoelmansa ja tietopalvelunsa kaikkien kansalaisten käytettäväksi. Aineistoa keskukset saavat ilmaiseksi Euroopan unionin Julkaisutoimistolta Luxemburgista. Suomessa on tällä hetkellä kymmenen EU-tallekirjastoa.

Painetun EU-kokoelman käyttö väheni erityisesti 2010-luvulla, ja myös Julkaisutoimiston lähettämien ilmaiskappaleiden määrä on jatkuvasti vähentynyt. Kaikki Euroopan unionin julkaisut löytyvät myös nykyään ilmaisina PDF-versioina verkosta (katso alempana kohdasta EU Bookshop). Siksi erillisestä painetusta EU-kokoelmasta luovuttiin ja kokoelman käytetyimmät teokset sulautettiin kirjaston muihin kokoelmiin. Tämä koskee jatkossa myös Julkaisutoimiston lähettämiä  ja kirjaston kokoelmien kannalta hyödyllisiä ilmaiskappaleita.

Kampuskirjaston ensimmäisen kerroksen Liukula-varastosta hyllyistä 86-87 löytyvät EU-kokoelman aikakaus- ja kausijulkaisut (P E J).

Euroopan unionin virallinen lehti ilmestyy viitenä päivänä viikossa kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Se koostuu kolmesta sarjasta ja niihin liittyvistä hakemistoista. L (Lainsäädäntö) -ja C (Tiedonantoja ja ilmoituksia) -sarjat löytyvät  ilmaiseksi koko ilmestymisajaltaan (myös suomenkielisenä Suomen unioniin liittymisestä 1995 lähtien)  EUR-Lex-tietokannasta (katso alempana). S (Täydennysosa) –sarja taas on  TED-tietokannassa (katso alempana).

EU-tallekirjaston esite suomeksi

EU-tallekirjaston esite englanniksi

EU-aiheisia linkkejä

Pääsääntöisesti kaikki Euroopan unionin kaikki julkaisut ja tietokannat ovat Internetin kautta vapaasti käytettävissä, useimmissa tapauksissa myös suomen kielellä.

EU Newsroom on EU:n uutispalvelu

CORDIS tarjoaa tietoa EU:n tutkimustoiminnasta ja siihen liittyvästä rahoituksesta.

CVRIA Euroopan unionin tuomioistuimien oikeuskäytäntö vuodesta 1954 lähtien (henkilöstöasioiden oikeustapauskokoelma vuodesta 1994).

EU Bookshop Verkkopalvelu, jonka kautta voi tilata Euroopan unionin julkaisutoimiston kustantamia EU:n toimielinten, virastojen ja muiden elinten julkaisuja. Julkaisuja voi myös ladata pdf-tiedostoina maksutta. Sivusto on valtava digitaalinen kirjasto, joka käsittää kaikki julkaisutoimiston vuodesta 1952 julkaisemat EU:n toimielinten, erillisvirastojen ja muiden elinten julkaisut. Aineisto kattaa yli 110 000 julkaisua ja yli 14 miljoonaa skannattua sivua. Aineistoa kannattaa hakea ensin englanniksi (tai ranskaksi tai saksaksi), ja etsiä mahdollisia muunkielisiä käännöksiä vasta tulosten löytymisen jälkeen.

EUR-Lex Portaali kattaa seuraavat alakokonaisuudet: Euroopan yhteisöjen virallinen lehti koko ilmestymisajaltaan, perustamissopimukset, kansainväliset sopimukset, voimassa oleva sekä konsolidoitu lainsäädäntö, valmisteltavat asiakirjat, oikeuskäytäntö ja parlamentin esittämät kysymykset. Virallisen lehden erikieliset versiot löytyvät aina kunkin maan mukaan liittymisestä lähtien eli vuodesta 1952 vain saksaksi, ranskaksi, italiaksi ja hollanniksi, vuodesta 1973 myös englanniksi ja vuodesta 1995 mm. suomeksi.

Europa – Euroopan unionin portaali Euroopan unionin ylläpitämä erittäin laaja ja monipuolinen palvelu. Keskeisin EU-tiedonlähde, mutta monipuolisuudessaan hieman hankalakäyttöinen. Kaikki muut tässä esitellyt linkit löytyvät Europa-portaalista.

Eurostat Euroopan unionia koskevan tilastotiedon keskeisin lähde.

EU:n toimielinten viralliset asiakirjat Linkkejä EU:n eri toimielinten ja elinten virallisiin asiakirjoihin Euroopan oikeusasiamiehen päätöksistä Euroopan parlamentin puhemiehen puheisiin

TED-tietokanta Euroopan unionin virallisen lehden S-osa.

Sivu päivitetty 20.6.2017

LISÄTIETOJA

Tietoasiantuntija
Tapani Toivanen
puh. 0294 45 8355
tapani.toivanen[at]uef.fi

Palaute

Palautelomake

Palautteita käsitellään päivittäin. Helposti korjattavissa olevat asiat ratkaistaan välittömästi, jos ne ovat palvelun kannalta olennaisia ja palvelupolitiikan mukaisia. Kaikki palautteet käsitellään asianomaisessa palvelussa ja lisäksi tarvittaessa kirjaston eri työryhmissä. Palautteet ja niitä seuranneet toimenpiteet käsitellään vuosittain johtoryhmässä johdon katselmuksessa.