Erikoiskokoelmat

Joensuun kampuskirjastossa on useita erikoiskokoelmia. Ne muodostuvat lähinnä humanistiselta ja teologiselta alalta, merkittävimpinä näistä laaja Kalevalan suomenkielisten laitosten ja Kalevalan käännösten kokoelma ja Karjala-aineiston kokoelma.

Kuopion kampuskirjastossa on A.I. Virtasen lahjoituskokoelma.

Osa erikoiskokoelmista on luetteloitu UEF-Primoon. Kokoelmat on pääsääntöisesti tarkoitettu lukusalikäyttöön kirjaston tiloissa.

A.I. Virtasen kokoelma

Akateemikko Artturi Ilmari Virtasen kirjasto luovutettiin Kuopion yliopistolle 1985. Virtanen oli toiminut kauan Valion biokemiallisen tutkimuslaitoksen johtajana ja hän oli koonnut sinne oman kirjaston. Kokoelma käsittää 1200 monografiaa ja 146 hyllymetriä aikakauslehtiä. Se sisältää aikansa tärkeimmän kemian ja mikrobiologian kirjallisuuden sekä runsaasti muidenkin alojen, kuten maatalouden, ravintofysiologian ja -kemian, ympäristönsuojelun ja lääketieteen kirjallisuutta.

A.I. Virtasen kirjasto on yhden merkittävän tiedemiehen elämäntyötä ja tieteenalan kehitystä kuvastava ainutlaatuinen kokoelma Suomessa ja samalla osa Suomen oppihistoriaa. Suomen ainoa Nobel-kirjasto, AIV-kokoelma, kuuluu kansallisesti merkittävän irtaimen kulttuuriomaisuuden suojeluohjelmaan.

AIV-kokoelma on luetteloitu UEF-Primoon. Aineiston lainaaminen on erikseen sovittavissa asiakaspalvelussa.

Lähde: Riitta Huuhtanen

Annika Takalan aapiskokoelma

Pohjautuu professori Annika Takalan (1921-1996) eri maista keräämään aapiskokoelmaan, jota on täydennetty maittain. Joensuun yliopiston kirjasto sai kokoelman lahjoituksena 3.10.1996. Luetteloimaton kokoelma sijaitsee Siimeksessä ja on saatavissa lukusalikäyttöön.

Arkkipiispa Johanneksen kokoelma

Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispan Johanneksen (Johannes Wilho Rinne, 1923-2010) Joensuun yliopiston kirjastolle vuonna 2000 lahjoittama kokoelma sisältää pääasiassa teologista kirjallisuutta. Kokoelma on luetteloitu UEF-Primoon ja on lainattavaa aineistoa.

Cederbergin kokoelma

Helsingin ja Tarton yliopiston professorin, historiantutkija A. R. Cederbergin (1885-1948) kirjakokoelma painottuu Itämeren alueen maiden historiaan. Kokoelma lahjoitettiin alun perin 1948 Helsingin yliopiston historiallis-kielitieteelliselle kirjastolle, josta se luovutettiin Joensuun yliopiston kirjastoon vuonna 1995. Kokoelma sijaitsee Joensuun kampuskirjaston Avola-varastossa ja on tarkoitettu lukusalikäyttöön. Kirjojen luettelointi UEF-Primoon on käynnissä.

Haavion kokoelma

Akateemikko Martti Haavion (1899-1973) keräämä kokoelma sisältää kirjallisuutta kansanrunouden ja kansanrunouden tutkimuksen alalta. Kokoelman luovuttivat Joensuun yliopiston kirjastolle Haavion ja hänen toisen vaimonsa akateemikko Aale Tynni-Haavion perikunnat vuonna 1998. Kirjat on luetteloitu UEF-Primoon ja ne sijaitsevat Siimeksessa sekä vanhimman kirjallisuuden osalta Tomulassa. Aineisto on saatavissa lukusalikäyttöön.

Kalevala-kokoelma

Joensuun kampuskirjastossa sijaitseva kokoelma koostuu Kalevaloista ja Kalevala-tutkimuksesta ja on lajissaan täydellisimpiä Suomessa. Siinä on noin 600 erilaista Kalevala-versiota n. 50 kielellä. Kokoelman pohjana on lehtori Aarre Vuorjoen keräämä Kalevaloiden peruskokoelma, josta on olemassa painettu luettelo. Kalevala-kokoelma kokonaisuudessaan on luetteloitu UEF-Primoon, ja sitä täydennetään jatkuvasti lahjoituksilla sekä ostoilla. Kokoelma on tarkoitettu käytettäväksi lukusalissa.

Karjala-kokoelma

Karjala-aiheisen kirjallisuuden kokoelma pohjautuu Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön kirjalahjoitukseen, jonka osana on Iivo Härkösen Karjala-aineisto. Kokoelmassa on pääasiassa Suomen nykyisten rajojen ulkopuolista Karjalaa koskevaa tutkimus- ja muistelmakirjallisuutta sekä kaunokirjallisuutta. Kokoelmaa kartutetaan jatkuvasti ja siihen pyritään hankkimaan keskeinen uusi Karjala-aiheinen kirjallisuus.

Aineisto on luetteloitu UEF-Primoon ja tarkoitettu vain lukusalikäyttöön.

Kirkisen kokoelma

Heikki Kirkinen on kerännyt Joensuun yliopiston kirjastolle laajan historiaa ja Karjalaa käsittävän kokoelman. Suurin osa aineistosta on luetteloitu UEF-Primoon ja saatavissa kotilainaksi. Emeritusprofessori Heikki Kirkinen on syntynyt vuonna 1927 Pohjois-Karjalassa, Kuusjärvellä. Kirkinen on toiminut Suomen ortodoksisen pappisseminaarin ja Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun lehtorina, Suomen Akatemian tutkijana, Helsingin yliopiston dosenttina, Pariisin yliopiston vierailevana professorina ja Joensuun yliopiston professorina ja Joensuun korkeakoulun rehtorina (1976-1981). Hän on vaalinut karjalaisen kulttuurin perinteitä tutkimalla karjalaisuuden historiaa. Hänen laaja kirjallinen tuotantonsa käsittelee pääasiassa Karjalan historiaa ja kulttuuria, alueellisen kehittämisen kysymyksiä ja Pohjois-Karjalan kehittämisongelmia. Kokoelma sijaitsee Siimeksessä.

Ravilan kokoelma

Kansleri Paavo Ravilan (1902-1974) kirjakokoelma on tullut Joensuun korkeakoululle vuonna 1974. Kokoelma käsittää pääasiassa kielitieteeseen ja kirjallisuudentutkimukseen kuuluvaa aineistoa, lähinnä suomalais-ugrilaisten kielten tutkimusta. Kokoelma on luetteloitu UEF-Primoon ja on saatavilla lukusalikäyttöön.

Sihvon kokoelma

Joensuun yliopiston kirjallisuuden professori Hannes Sihvon (1942-2003) keräämä Karjala-kirjallisuutta sisältävä kirjakokoelma luovutettiin kirjastolle vuonna 1996. Kokoelman aineisto on luetteloitu UEF-Primoon ja on saatavilla erityisluvalla lukusalikäyttöön.

Suomen ortodoksisen kirkkokunnan yleisen kirjaston kokoelma

Kokoelma on saatu säilytettäväksi ja käytettäväksi Joensuun yliopiston kirjastoon Suomen ortodoksiselta kirkkohallitukselta vuonna 1993. Se sisältää ortodoksista teologista kirjallisuutta sekä yleistä kirjallisuutta. Vanhempi osa on etupäässä kirkkoslaavilaista ja venäjänkielistä aineistoa, uudempi sekä suomen-, englannin- että muunkielistä. Kokoelma on pääosin luetteloitu UEF-Primoon. Kokoelma ja sen pahvikortisto sijaitsevat Siimeksessä. Aineisto on saatavissa lukusalikäyttöön.

Suomen ortodoksisen pappisseminaarin kokoelma

Kokoelma on saatu vuonna 1992 lahjoituksena Kuopiossa lopettaneelta pappisseminaarilta. Se sisältää teologian ja myös muiden alojen kirjallisuutta, lähinnä suomenkielistä. Osa kokoelmasta on luetteloimattomana Joensuun kampuskirjaston Siimes-varastossa (kokoelman pahvikortisto Liukula-varastossa). Kokoelman teologinen osa on sijoitettu kirjaston kokoelmiin ja luetteloitu UEF-Primoon. Lainattavaa aineistoa.

Vanha oppimateriaali -kokoelma

Kokoelma on syntynyt siirtoina mm. Siikasalmen maatalousoppilaitoksen kirjoista, Piispa Aleksin lahjoituksen oppikirjoista ja kirjaston omien kokoelmien vanhoista oppikirjoista. Kirjallisuus on painettu ennen vuotta 1981. Kokoelma on luetteloitu UEF-Primoon ja on lainattavaa.

Vanhojen kirjojen kokoelmat

Joensuun kampuskirjaston Tomula-varastossa sijaitsevat vanhojen kirjojen kokoelmat sisältävät ennen vuotta 1900 painettua kirjallisuutta, joukossa paljon vanhaa kaunokirjallisuutta. Kokoelmia kartutetaan siirtojen ja lahjoitusten yhteydessä. Kirjallisuutta on saatu mm. lahjoituksina kirjakeräyksistä, joita toimeenpantiin perustettavan Joensuun korkeakoulun kirjaston kokoelmien kartuttamiseksi. Kokoelma on luetteloitu UEF-Primoon ja on saatavissa lukusalikäyttöön.

LISÄTIETOJA

Palvelupäällikkö
Riitta Porkka
riitta.porkka[at]uef.fi

Palaute

Palautelomake

Palautteita käsitellään päivittäin. Helposti korjattavissa olevat asiat ratkaistaan välittömästi, jos ne ovat palvelun kannalta olennaisia ja palvelupolitiikan mukaisia. Kaikki palautteet käsitellään asianomaisessa palvelussa ja lisäksi tarvittaessa kirjaston eri työryhmissä. Palautteet ja niitä seuranneet toimenpiteet käsitellään vuosittain johtoryhmässä johdon katselmuksessa.