TIETOAINEISTON HANKINTA

Voit ehdottaa hankittavaksi kirjaa, lehteä tai tietokantaa, jota ei ole Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmissa.

Hankintapäätöksen tekee kirjasto. Päätökseen vaikuttavat mm. aineiston

  • saatavuus
  • hinta
  • käyttöehdot
  • käyttäjäkunnan arvioitu laajuus

Hankimme tietoaineistoja sekä kertaostoina että määräaikaisina tilauksina. Aineistot tilataan sähköisessä muodossa aina kun mahdollista.

Kirjaston tarjoama hankintapalvelu on asiakkaalle maksuton. Yliopiston yksiköihin tai KYSin klinikoille sijoitettavat aineistot maksaa yksikkö itse.

TILAUS JA TOIMITUS

Hankintaesityksen voit tehdä hankintaesityslomakkeella. Hankintaesitykset otetaan käsittelyyn viimeistään kolmantena työpäivänä esityksen saapumisesta. Halutessasi saat tiedon kielteisestä hankintapäätöksestä. Laitoksilta keskitetysti pyydetyt kurssikirjaesitykset käsitellään erikseen sovitun aikataulun mukaisesti.

Aineiston muodosta ja saatavuudesta riippuu, kuinka nopeasti saat sen käyttöösi. Lehtien ja tietokantojen tilauskausi alkaa useimmiten kalenterivuoden alusta.

UEF-Primosta näet, mitä tietoaineistoja kirjastoomme on hankittu. Hankintaesitystä tehdessäsi voit varata esittämäsi kirjan tai pyytää ilmoittamaan, kun sähköinen aineisto on käytettävissäsi. Henkilökunnalla on oikeus tehdä 4 kuukauden ensivaraus hankittavaksi esittämäänsä lainattavaan kirjaan.

Jos olet yliopiston tai KYSin henkilökuntaa, voit tehdä e-kirjahankintaesityksiä myös Ebscon e-kirjahankintaohjelman (EBSCOHost Collection Manager) kautta. Pääset tutustumaan e-kirjoihin jo ennen hankintaesityksen tekemistä.

Muista kirjaston käyttösäännöt ja e-aineistojen käyttöoikeudet sukeltaessasi kirjaston tietoaineistoihin.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Kuka voi tehdä hankintaesityksen?

Kuka tahansa.

Voinko ehdottaa jotakin aihepiiriä, josta kirjasto hankkisi kirjoja?

Voit pyytää kirjastoa selvittämään, mitä aihepiiristäsi on julkaistu ja hankittavissa kokoelmiimme. Käytä tätä lomaketta.

Kuinka monta kurssikirjaa millekin kurssille hankitaan?

Kurssin osallistujamäärän mukaan: Pääsääntöisesti 1 kpl / 5 osallistujaa, mutta korkeintaan 30 kpl. Voit ehdottaa lisäkappaleiden hankkimista.

Hankitaanko kaikista kurssikirjoista myös e-versio?

Aina kun mahdollista. Joskus e-kirjaa ei ole saatavissa tai sen hinta ja käyttöehdot estävät hankinnan.

Mitkä käyttöehdot vaikuttavat hankintapäätökseen?

Sähköisiä aineistoja koskien mm. käyttö IP-tunnisteisesti, mahdollisuus käyttää kaikilla kampuksilla, mahdollisuus etäkäyttöön.

Voiko e-aineistoja käyttää kampuksen ulkopuolella?

Useimpia aineistoja voi, jos sinulla on UEF- tai KYS-tunnukset.

LISÄTIETOJA

Tietoasiantuntija (e-aineistot)
Kaarina Meriläinen
kaarina.merilainen[at]uef.fi

Tietoasiantuntija (kirjat)
Mikko Meriläinen
mikko.merilainen[at]uef.fi

Tietoasiantuntija (lehdet)
Harri Parviainen
harri.parviainen[at]uef.fi

Tietoasiantuntija
Kirsi Salmi
kirsi.salmi[at]uef.fi

kirjasto.hankinta[at]uef.fi

KATSO MYÖS

Palaute

Palautelomake

Palautteita käsitellään päivittäin. Helposti korjattavissa olevat asiat ratkaistaan välittömästi, jos ne ovat palvelun kannalta olennaisia ja palvelupolitiikan mukaisia. Kaikki palautteet käsitellään asianomaisessa palvelussa ja lisäksi tarvittaessa kirjaston eri työryhmissä. Palautteet ja niitä seuranneet toimenpiteet käsitellään vuosittain johtoryhmässä johdon katselmuksessa.