Väitöskirjan julkaisuohjeet

Väitöskirjan voi julkaista, kun olet saanut väittelyluvan tiedekunnasta. Väitöskirjan voi julkaista joko painettuna tai elektronisena tai molemmissa muodoissa. Itä-Suomen yliopistolla sekä monilla tutkimuslaitoksilla on omia julkaisusarjoja, jotka julkaisevat väitöskirjoja. Väitöskirja on julkaistava vähintään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta. Väittelijän tulee huolehtia siitä, että väitöskirja on nähtävissä yliopiston kirjastossa määräaikaan mennessä.

Väitöskirjan painaminen ei ole välttämätöntä. Jos väitöskirja on julkaistu ainoastaan elektronisessa muodossa, on paperikopio toimitettava kirjastoon julkisesti nähtäväksi. Lisätietoa väitöskirjan elektronisesta julkaisemisesta UEF Electronic Publications -julkaisupalvelusta.

Jos väitöskirja sisältää aiemmin julkaistuja artikkeleita, tulee väittelijän anoa uudelleenjulkaisulupaa näiden artikkelien osalta. Uudelleenjulkaisulupa anotaan artikkelin alkuperäiseltä kustantajalta, joilla saattaa olla omilla sivuillaan tarkoitukseen luotu verkkolomake tai muu vastaava pohja. Jos tälläistä ei kuitenkaan ole, väittelijä voi käyttää oheista lupapohjaa. Suosittelemme kummassakin tapauksessa artikkelien uudelleenjulkaisulupia pyydettäessä pyytämään luvat myös sähköiseen uudelleenjulkaisuun.

Pohja artikkelien uudelleenjulkaisulupien anomista varten (.docx)

Sopimus yliopiston sarjassa julkaisemiseksi (UEF Sign)


Yleisiä UEFin ohjeita väitöskirjan julkaisuprosessiin löydät täältä.

UEFin julkaisusarjat löydät täältä.

Tiedekuntien ohjeet väitöskirjojen julkaisemiseen ja julkaisusarjojen toimittajat

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

Väitöskirjan julkaisuohjeet:

Vastaavat toimittajat:

 • Professori Päivi Atjonen (Kasvatustieteen ja psykologian osaston väitöskirjat)
 • Professori Tuula Keinonen ja yliopistonlehtori Sirpa A. Kärkkäinen (Soveltavan kasvatustieteen ja opettajan koulutuksen osaston väitöskirjat)
 • Professori Matti Kotiranta (teologian väitöskirjat)
 • Professori Pertti Anttonen (humanistisen alan väitöskirjat)

LUONNONTIETEIDEN JA METSÄTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Väitöskirjan julkaisuohjeet:

Vastaavat toimittajat:

 • Professori Pertti Pasanen (ympäristötieteet)
 • Varatoimittajat: professori Jukka Tuomela (fysiikka), professori Matti Tedre (tietojenkäsittelytiede), professori Raine Kortet (biologia).

TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Väitöskirjan julkaisuohjeet:

Vastaavat toimittajat:

 • Tutkija Veli-Pekka Ranta: Farmasian laitos
 • Apulaisprofessori Tarja Malm: AIVI ja biolääketieteen yksikkö
 • Professori Tarja Kvist: Hoitotieteen laitos ja hammaslääketieteen yksikkö
 • Professori Tomi Laitinen: Kliinisen lääketieteen yksikkö ja kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö,
 • Professori Kai Kaarniranta: Kliinisen lääketieteen yksikkö ja kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA

Väitöskirjan julkaisuohjeet:

Vastaavat toimittajat:

 • Yliopisto-opettaja Markus Mättö
 • Muut toimittajat: projektitutkija Anna Karttunen

YLIOPISTON YLEINEN SARJA

Vastaavat toimittajat:

 • Kirjastonjohtaja Jarmo Saarti
 • Varatoimittaja: Suunnittelupäällikkö Soili Makkonen

ISBN-numerot

ISBN-tunnus identifioi kirjat. ISBN-tunnuksen voit pyytää kirjastolta tällä lomakkeella sen jälkeen, kun julkaisemisesta on sovittu sarjan toimittajan kanssa.

 

 

 

Lisätietoja

No image.

Palvelupäällikkö
Jukka Kananen
p. 0294 45 8139
jukka.kananen[at]uef.fi

isbn[at]uef.fi

katso myös

Lisää ohjeita mm. julkaisusopimuksesta, tietoja ulkoasusta ja julkaisusarjojen mallipohjat: UEF Heimosta (kirjaudu UEF-käyttäjätunnuksella)

Palaute

Palautelomake

Palautteita käsitellään päivittäin. Helposti korjattavissa olevat asiat ratkaistaan välittömästi, jos ne ovat palvelun kannalta olennaisia ja palvelupolitiikan mukaisia. Kaikki palautteet käsitellään asianomaisessa palvelussa ja lisäksi tarvittaessa kirjaston eri työryhmissä. Palautteet ja niitä seuranneet toimenpiteet käsitellään vuosittain johtoryhmässä johdon katselmuksessa.