Bibliometriikan käyttökelpoisuus eri aloilla

Bibliometriset tietokannat, kuten Web of Science ja Scopus, suosivat niin kutsuttuja eksakteja tieteitä. Tällaisia ovat luonnontieteet ja niihin perustuvat alat, kuten esimerkiksi biokemia, farmasia ja lääketiede. Näiden alojen tutkimustulokset julkaistaan yleensä artikkeleina englanninkielisissä lehdissä.
Mitä enemmän ala julkaisee kirjoissa (monografioissa) ja muilla kielillä kuin englanniksi, sitä huonommin bibliometriikka palvelee. Tyypillisiä esimerkkejä ovat humanistiset alat ja yhteiskuntatieteet. Nämä tukeutuvat usein Google Scholar -aineiston antamiin indikaattoreihin (katso Publish or Perish alasivulla Bibliometriset analyysityökalut ja tietokannat). Bibliometriikan mahdollisuudet ovat siis hyvin erilaiset historioitsijalle ja lääketieteilijälle.

Lisätietoja

tietopalvelu[at]uef.fiTietoasiantuntija
Heikki Laitinen
p. 0294 45 8191
heikki.laitinen[at]uef.fi

 

Palaute

Palautelomake

Palautteita käsitellään päivittäin. Helposti korjattavissa olevat asiat ratkaistaan välittömästi, jos ne ovat palvelun kannalta olennaisia ja palvelupolitiikan mukaisia. Kaikki palautteet käsitellään asianomaisessa palvelussa ja lisäksi tarvittaessa kirjaston eri työryhmissä. Palautteet ja niitä seuranneet toimenpiteet käsitellään vuosittain johtoryhmässä johdon katselmuksessa.