Kirjaston tietosuojailmoitus

Kirjaston tietosuojailmoitus koskee kaikkea Itä-Suomen yliopiston kirjasto- ja julkaisutoimintaa.

Lisätietoja: Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Itä-Suomen yliopistossa

 

 
 

lisätietoja

kirjasto[at]uef.fi

Palaute

Palautelomake

Palautteita käsitellään päivittäin. Helposti korjattavissa olevat asiat ratkaistaan välittömästi, jos ne ovat palvelun kannalta olennaisia ja palvelupolitiikan mukaisia. Kaikki palautteet käsitellään asianomaisessa palvelussa ja lisäksi tarvittaessa kirjaston eri työryhmissä. Palautteet ja niitä seuranneet toimenpiteet käsitellään vuosittain johtoryhmässä johdon katselmuksessa.