ARTIKKELIT

Tieteellisiä artikkeleita löytää parhaiten artikkelitietokannoista. Näiden vahvuutena ovat luotettavat lähdeaineistot sekä monipuoliset hakumahdollisuudet. Artikkelitietokantoja on sekä monitieteisiä että tiettyyn tieteenalaan keskittyneitä.

Tieteelliset artikkelit ovat keskeinen uuden tutkimuksen julkaisutapa kaikilla tieteenaloilla. Niiden merkitys ja osuus julkaisuista on erityisen suuri luonnon- ja lääketieteissä.

HAKEMINEN

Google Scholar sopii tieteellisen aineiston hakuun. Scholar kattaa osittain myös ei-tieteellisiä aineistoja, joten julkaisun tieteellinen taso on hyvä tarkistaa muualta, esimerkiksi Julkaisufoorumista.

 

SAATAVUUS

Tarkista artikkelin saatavuus artikkelin tiedoista "Tarkista saatavuustiedot" tai "Saatavilla verkossa" -linkeistä.

Kaikkiin verkossa julkaistuihin artikkeleihin ei yliopistolla ole käyttöoikeutta. Etsi tällöin artikkelia lehden nimellä UEF-Primosta.

Avoimesta verkosta artikkelia kannattaa hakea hakukoneella (esim. Google tai Google Scholar) käyttäen artikkelin nimeä. Hakua voit tarkentaa laittamalla otsikon lainausmerkkeihin. Voit lisätä hakuun myös tekijän tai lehden nimen.

KÄYTTÖOIKEUDET

Kampuskirjastoissa ja yliopiston verkossa yliopiston käytettävissä olevat e-aineistot aukeavat ilman erillistä tunnistautumista tai käyttäjätunnusta.

Verkon ulkopuolelta aineistoja voivat käyttää yliopiston henkilökunta ja opiskelijat. Tämä tapahtuu kirjautumalla UEF-Primoon omilla UEF-käyttäjätunnuksilla. KYSin henkilökunta kirjautuu etäkäyttöön.

 

ukk/FAQ

Miksi verkosta löytämäni artikkeli ei aukea?

KATSO MYÖS

Ilmaisia artikkeleita laillisesti

Alternative access (FinELibin sivuilta)

Kaukopalvelu: tilaus muista kirjastoista (myös Varastokirjasto)

Palaute

Palautelomake

Palautteita käsitellään päivittäin. Helposti korjattavissa olevat asiat ratkaistaan välittömästi, jos ne ovat palvelun kannalta olennaisia ja palvelupolitiikan mukaisia. Kaikki palautteet käsitellään asianomaisessa palvelussa ja lisäksi tarvittaessa kirjaston eri työryhmissä. Palautteet ja niitä seuranneet toimenpiteet käsitellään vuosittain johtoryhmässä johdon katselmuksessa.