Puheviestinnän opinnoista usein kysyttyä

Miten puheviestintää opiskellaan?

Puheviestintää opiskellaan useimmiten kurssimuotoisesti ja ohjattuna itseopiskeluna. Puheviestintätaitoja harjoitellaan pareittain ja pienryhmissä erilaisten suullisten ja kirjallisten oppimistehtävien avulla. Vuorovaikutustaidot kehittyvät yhdessä toimien, joten puheviestinnän opintojaksoa ei voi suorittaa esseellä tai tenttimällä. Pienryhmä tarjoaa harjoittelulle turvallisen ja rohkaisevan ilmapiirin. Monipuolinen palaute on harjoittelun ydintä. Siksi omaa työskentelyä arvioidaan itse ja saadaan palautetta opiskelutovereilta ja opettajalta. Tavoitteena on rohkaista jokaista kehittämään vuorovaikutusosaamistaan itsenäisesti myös opintojakson jälkeen - läpi elämän.

Miten puheviestinnän opintojakso arvioidaan?

Kielikeskuksen puheviestinnän opintojaksojen arviointiasteikko on hyväksytty/hylätty. Puheviestinnän opintojaksoilla tehdään paljon ryhmäharjoituksia, joten aktiivinen osallistuminen yhteiseen työskentelyyn on välttämätöntä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja opintojaksoon kuuluvien tehtävien tekeminen.

Voiko puheviestinnän opintojaksoja suorittaa etätyöskentelynä?

Jos et asu opiskelupaikkakunnalla, säännöllisesti lähiopetukseen kokoontuvaan harjoitusryhmään voi olla mahdotonta osallistua. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa voit suorittaa kielikeskuksen puheviestinnän monimuotokurssin. Puheviestinnän monimuoto-opintohinkin kuuluu lähiopetusta, mutta suurin osa työskentelystä on itsenäistä verkko-opiskelua.

Jännitän esiintymistilanteita, mutta tutkintooni kuuluu puheviestintää. Mitä minun tulisi tehdä?

Jos arastelet vuorovaikutustilanteita, saatat kaivata tukea viestintärohkeuden vahvistamiseen. Tällöin Varmuutta vuorovaikutukseen -opintojakso voi olla sinua varten. Tällä puheviestinnän kurssilla voit turvallisessa ja asiantuntevassa ilmapiirissä harjoitella vuorovaikutustaitoja. Kurssilla opit tunnistamaan jännittämisen syitä sekä yleisesti että henkilökohtaisesti ja suhtautumaan vireytymiseen realistisesti. Tutustut kurssilla jännittämiseen liittyviin ilmiöihin ja opit huomaamaan, että jännittäminen ei ole esiintymisen este.

Voiko aiemmilla opinnoilla tai käytännössä opituilla puheviestintätaidoilla korvata kielikeskuksen puheviestinnän opintoja?

Aiemmin suoritetuilla korkeakoulutasoisilla puheviestinnän opinnoilla tai esimerkiksi työelämässä kartutetulla puheviestintäosaamisella on mahdollista hyväksilukea osaamista. Tämä tapahtuu joko korvaavuutta hakemalla tai näyttökokeeseen osallistumalla. Tiedekunnat ovat päättäneet, että tietyistä opintojaksoista ei myönnetä korvaavuutta. Tarkista oheinen lista ennen korvaavuuden hakemista.