Kirjoitusviestinnän opinnoista usein kysyttyä

Miten kirjoitusviestintää opiskellaan yliopistossa?

Kirjoitusviestintää opiskellaan tavallisimmin oman tieteenalan opiskelijoille kohdennetuilla kursseilla, joilla luennoidaan ja keskustellaan, kirjoitetaan ja saadaan palautetta sekä analysoidaan ja muokataan tekstejä yksin ja muiden kanssa. Tarkemmin ottaen kirjoittamista ja laajemmin tekstitaitoja harjoitellaan kaikessa yliopisto-opiskelussa, johon kuuluu tekstien analysointia, muokkausta ja tuottamista.

Milloin kirjoitusviestinnän opintojakso kannattaa suorittaa?

Oman tutkielman tekemistä tukeva kirjoitusviestinnän opintojakso on usein integroitu tutkielmaseminaariin. Kunkin tieteenalan kirjoitusviestinnän opintojaksokuvauksessa on suositus suorittamisvuodesta, näet sen esimerkiksi WebOodista.

Uskon, että minulle kirjoittaminen runosta väitöskirjaan on tietoina ja taitoina hallinnassa.

Sinun kannattaa tutustua tarkemmin Osaamisen hyväksilukemisen polkuun ja harkita AHOT-näyttökokeeseen osallistumista.

Olen suorittanut toiseen korkea-asteen tutkintoon (esim. amk) liittyen kirjoitusviestinnän opintoja?

Sinun kannattaa tutustua tarkemmin Osaamisen hyväksilukemisen polkuun ja harkita korvaavuuden hakemista.

Minulla saattaa olla jonkinlainen lukihäiriö?

Sinun kannattaa tutustua tarkemmin Tukea tarvitsevan polkuun ja esim. olla yhteydessä kirjoitusklinikkaan. Keskustele lukihäiriöstä myös tutkielmasi ohjaajan ja kirjoitusviestinnän kurssin opettajan kanssa. Lisätietoja lukihäiriöstä.

En ole syntyperäinen suomen puhuja. Voinko osallistua kirjoitusviestinnän opetukseen?

Sinun kannattaa arvioida kielitaitoasi ja mahdollisuuksiasi osallistua kirjoitusviestinnän opetukseen. Keskustele asiasta myös esim. HOPS-ohjaajasi ja kirjoitusviestinnän tai suomi toisena kielenä opettajan kanssa.