Kielikeskus

Kielikeskus vastaa Itä-Suomen yliopiston tutkintoihin kuuluvista kieli- ja viestintäopinnoista Joensuun ja Kuopion kampuksilla. Tutkintoihin sisältyvien kurssien lisäksi järjestämme vapaavalintaisia kursseja. Kielikeskuksen toiminta tukee koko yliopiston ja Itä-Suomen kansainvälistymistä.

Kielikeskusopinnot antavat välineitä elinikäiseen kieli- ja viestintätaitojen oppimiseen. Haluamme ohjata opiskelijoita kehittymään itsenäisiksi, aloitteellisiksi ja luoviksi viestijöiksi.

Opetuksen kehittäminen ja laatutyö

Laitoksena kehitämme erityisalojen kielten ja viestinnän opetuksen menetelmiä ja oppimateriaaleja. Kielikeskuksen opetuksen kehittämisen painopistealueina ovat tällä strategisella kaudella olleet opetuksen monimuotoistaminen, AHOT -toiminnan kehittäminen ja opiskelijan itsearviointia ja ohjausta varten kehitetyt opintopolku -ohjaussivustot.

Toimintamme noudattaa yliopiston yhteistä laatupolitiikkaa ja laatutyön tavoitteita. Kielikeskuksen laatujärjestestelmästä vastaa johtaja yhdessä opintoasiainpäällikön kanssa.

UEF laatu-sivusto

Kielikeskuksen laatukäsikirja

Tehtävien hakuun liittyvä ohjeistus

Opetusansioiden portfolion laatimisohje