Tukea tarvitsevan polku

Jos koet, että kirjoittamiseen tai lukemiseen liittyy erityistä tuen tarvetta (esim. lukivaikeus), sinun kannattaa varata aika kirjoitusklinikalle, jossa saat henkilökohtaista tukea ja luottamuksellista opastusta kirjoitusviestinnän opintoja ajatellen. Kirjoitusklinikalla saat myös vahvistusta sille, mikä edellä mainituista poluista olisi juuri sinulle sopivin.

Jos tarvitset kertausta ja lisäharjoitusta tekstitaidoissa ennen tai jälkeen kirjoitusviestinnän opintojakson, sinun kannattaa harjoitella kirjoitusviestinnän teemoja ja taitoja itseopiskelumateriaalien avulla.