Ruotsin kielen opintopolut

Kielikeskuksen neljä erilaista ruotsin kielen opintopolkua ovat:

  • peruspolku
  • osaamisen hyväksilukemisen polku
  • monimuoto-opiskelijan polku
  • kertaamista tarvitsevan polku

Neljästä erilaisesta opintopolusta opiskelijan on mahdollista valita itselleen sopivin polku tutkintoon kuuluvien ruotsin kielen opintojen suorittamiseksi kielikeskuksessa.

Peruspolulla opiskelija osallistuu ruotsin kielen kurssille, joka on suunnattu juuri oman tieteenalan opiskelijoille ja siksi se onkin yleensä paras vaihtoehto suorittaa ruotsin kielen opintojakso kielikeskuksessa. Jos opiskelijalla on ruotsin kielen opintoja lukion jälkeen tai jos hän on muutoin kuin opintojensa kautta hankkinut ruotsin kielen osaamista (esimerkiksi työskentelemällä ruotsinkielisellä alueella), voi osaamisen hyväksilukemisen polku olla sopivin vaihtoehto. Jotkut opiskelijat eivät välttämättä asu opiskelupaikkakunnalla tai heidän on muuten vaikea osallistua säännölliseen lähiopetukseen. Tällöin monimuoto-opiskelijan polku voi olla hyvä valinta. Jos ruotsin kielen opinnoista on pitkä aika tai opiskelija muuten kokee tarvitsevansa kertausta ruotsin kielessä, kannattaa valita kertaamista tarvitsevan polku.

Tärkeintä on, että opiskelija tutustuu huolella annettuihin opintopolkuvaihtoehtoihin ja valitsee sen polun, joka parhaiten sopii hänen ruotsin kielen taitonsa kehittämiseen. Itsearviointikysymysten avulla opiskelija voi pohtia omaa ruotsin kielen taitoaan ja sitä kautta valita poluista sen, joka on itselle sopivin.