Ruotsin kielen AHOT-näyttökokeet

Voit harkita osallistumista ruotsin kielen AHOT-näyttökokeeseen, mikäli:

  • Sinulla on erittäin hyvä ruotsin kielen taito, toisin sanoen olet esimerkiksi käyttänyt kieltä työssäsi, opinnoissasi tai vapaa-ajallasi, olet asunut ruotsinkielisellä alueella suhteellisen kauan, olet kaksikielinen tai äidinkielesi on ruotsi. Huomaathan, että pelkkä hyvä yleiskielen taito ei riitä, vaan sinun tulee lisäksi hallita yleisakateeminen sekä oman tieteen- ja ammattialasi keskeinen sanasto. 

  • Pystyt toimimaan ruotsin kielellä asianmukaisesti erilaisissa akateemisissa sekä oman alasi kirjallisissa ja suullisissa vuorovaikutustilanteissa. 
  • Sinulla siis on alla tutkintovaatimustason kuvauksessa mainittu ruotsin kielen taito:   

Toisen kotimaisen kielen tutkintovaatimuksen täytettyään opiskelijalla on valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista 794/2004 6 § ja laissa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 424/2003 6 §:n 1 momentissa vaadittu kielitaito.  

Opiskelija hallitsee oman alan keskeisen terminologian ja ymmärtää omaan tieteenalansa tekstejä sekä selviytyy oman tieteen- ja ammattialansa keskeisistä kirjoitustilanteista. Opiskelijalla on myös valmiudet selviytyä yleisluonteisissa ja omaan tieteen- ja ammattialaan liittyvissä keskeisissä puhetilanteissa.  

Opiskelija tiedostaa elinikäisen oppimisen tärkeyden. Hän käyttää kieltä rohkeasti ja osaa ja haluaa kehittää ruotsin kielen taitoaan niin ohjatusti kuin itsenäisestikin. 

Opintojaksolla vaadittu taitotaso on Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1B2. 

(Lähde: Tutkintovaatimustason kuvaus ruotsin kielen opinnoista) 

Ruotsin taitotason itsearviointi

Mistä tiedät, onko sinulla vaadittu ruotsin kielen taito? 

Missä voin arvioida ruotsin kielen taitotasoani? 

  • Testaa ruotsin kielen taitosi Moodlessa. Löydät taitotasotestin Moodlesta seuraavasti: moodle.uef.fi >Kaikki kurssit>Erillislaitokset>Kielikeskus>Ruotsin taitotasotesti. Et tarvitse avainta. Voit myös hakea testin Moodlesta hakusanoilla ruotsin taitotasotesti
  • Voit testata kielitaitoasi Dialang-testin avulla. Testaa taitotasosi kirjoittamisen, luetun- ja kuullunymmärtämisen sekä sanaston ja rakenteiden osalta. 

Ilmoittautuminen ruotsin näyttökokeeseen

Kirjallinen osuus suoritetaan sähköisessä tenttijärjestelmässä, johon tulee WebOodi-ilmoittautumisen lisäksi varata tenttiaika.

Kirjallisen ja suullisen AHOT-näyttökokeen tarkempi ohjeistus lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä kaikille WebOodissa ilmoittautuneille.

Kirjallinen AHOT-näyttökoe pitää olla suoritettuna ennen kuin voit osallistua suulliseen AHOT-näyttökokeeseen.  

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä oman kampuksesi vastuuopettajaan:

Vastuuopettaja, Joensuun kampus: Sinikka Kettunen
Vastuuopettaja, Kuopion kampus: Katja Korhonen