Peruspolku

Peruspolku on tavallisin tapa suorittaa tutkintoon kuuluvat ruotsin kielen opinnot. Peruspolulla osallistutaan ruotsin kielen kurssille, joka on suunnattu juuri tietyn tieteenalan opiskelijoille, kuten esimerkiksi Ruotsia farmasian opiskelijoille tai Ruotsia biologian opiskelijoille. Tällä polulla opiskelija työskentelee ruotsin kielen harjoitusryhmässä yhdessä muiden oman tieteenalan opiskelijoiden kanssa. Tällöin opetuksessa voidaan ottaa huomioon juuri oman ammattialan kannalta keskeiset ruotsin kielen tiedot ja taidot.

Ruotsin kielen opinnot on tarkoitettu suoritettavaksi tiettynä opintovuotena osana kandidaatin tutkintoa, jolloin ne palvelevat opiskelijaa parhaiten. Siksi opiskelijan onkin syytä osallistua ruotsin kielen kurssille juuri oman ainelaitoksen suosittelemana vuonna.

Joillakin tieteenaloilla (kuten biolääketiede) voi olla useampia ruotsin kielen harjoitusryhmiä, joista opiskelija voi yleensä itse valita sopivimman. Joillakin tieteenaloilla (kuten lääketiede ja farmasia) ainelaitos määrää harjoitusryhmän, johon opiskelijan tulee osallistua.

Kielikeskuksen järjestämien ruotsin kielen opintojaksojen laajuus on 3-5 opintopistettä. Tarkempaa tietoa tutkintoon kuuluvista ruotsin kielen opinnoista saa tiedekuntien opinto-oppaista, oman oppiaineen amanuenssilta tai kielikeskuksen opintoneuvonnasta, ruotsin kielen opettajilta, HOPS-ohjaajalta ja opiskelijatuutoreilta. WebOodista löytyvät ajantasaiset ruotsin kielen opintojaksokuvaukset.


Ruotsin kielen opintojen peruspolulla:

• tutustu tutkintoosi kuuluvien ruotsin kielen opintoihin

• ilmoittaudu ja osallistu ruotsin kielen kurssille, joka on tarkoitettu juuri oman tieteenalasi opiskelijoille