Puheviestinnän opintojen peruspolku

Tämä on tavallisin tutkintoon kuuluvien puheviestinnän opintojen suoritustapa. Opiskelija osallistuu oman tieteenalansa opiskelijoille järjestettävälle puheviestinnän opintojaksolle (esimerkiksi Puheviestintää historian opiskelijoille, Puheviestintää sosiaalityön opiskelijoille). Tällä polulla työskennellään puheviestinnän harjoitusryhmässä yhdessä oman tieteenalan opiskelijoiden kanssa. Näin on mahdollista keskittyä erityisesti oman ammattialan kannalta keskeisten puheviestinnän näkökulmien käsittelyyn.

Monilla opintoaloilla puheviestinnän opinnot on järjestetty opiskelijan oman tiedekunnan toivomalla tavalla: esimerkiksi kandidaatinseminaariin tai johonkin muuhun ainelaitoksen järjestämään opintojaksoon yhdistettynä. Tällöin opiskelijan on hyvä osallistua puheviestinnän kurssille juuri tiettynä opintovuonna, oman ainelaitoksen suosittelemalla tavalla. Joillakin opintoaloilla opiskelija voi vapaammin valita haluamansa puheviestinnän harjoitusryhmän sekä sen, missä vaiheessa opintojaan osallistuu kielikeskuksen puheviestinnän opintoihin.

Eri alojen tutkinnoissa on erilaisia puheviestinnän opintoja. Tavallisesti kielikeskuksen järjestämien puheviestinnän opintojen laajuus on 2 - 3 opintopistettä. Joidenkin opintoalojen puheviestinnän opinnot järjestetään yhteistyössä ainelaitoksen kanssa. Opiskelijan tutkintoon kuuluvista puheviestinnän opinnoista saa tietoa tiedekuntien opinto-oppaista, omalta hops-ohjaajalta, oman oppiaineen amanuenssilta, kielikeskuksen opintoneuvonnasta ja puheviestinnän opettajilta sekä opiskelijatuutorilta. Kielikeskuksen järjestämien puheviestinnän opintojaksojen kuvaukset ovat WebOodissa.
 


Puheviestinnän opintojen peruspolulla:

  • ota selvää tutkintoosi kuuluvista puheviestinnän opinnoista
  • ilmoittaudu ja osallistu oman tieteenalasi opiskelijoille järjestettävälle puheviestinnän opintojaksolle
  • voit täydentää ja päivittää osaamistasi puheviestinnän valinnaisilla opintojaksoilla.