Osaamisen hyväksilukemisen polku

Jos sinulla on aiempia kirjoitusviestinnän opintoja tai tekstitaitojen hallinta on muusta syystä harjaantunut, sinulle saattaa sopia osaamisen hyväksilukemisen polku. Siinä valittavanasi on kaksi eri vaihtoehtoa:

Jos sinulla on aiempia kirjoitusviestinnän opintojakson tavoitteita vastaavia opintoja yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta, voit hakea korvaavuutta.

Jos akateemiset tekstitaitosi ovat harjaantuneet muuten (esim. kirjoittamis- ja viestintäalan työt tai harrastukset, tutkimusprojektit), voit osallistua AHOT-näyttökokeeseen.

Huom. Joitakin kirjoitusviestinnän opintojaksoja ei voi korvata tai suorittaa muutoin kuin peruspolun mukaan.