Osaamisen hyväksilukemisen polku

Opiskelijan tutkintoon voidaan usein hyväksi lukea muissa korkeakouluissa tehtyjä puheviestinnän opintoja sekä esimerkiksi viestinnän työtehtävissä kartutettua puheviestintäosaamista. Opiskelija voi hakea muualla tehtyjen korkeakoulutasoisten puheviestinnän opintojensa perusteella korvaavuutta tutkintoonsa kuuluvasta puheviestinnän opintojaksosta. Jos opiskelija on kartuttanut puheviestintäosaamistaan työelämässä, viestinnän työtehtävissä, hänen on mahdollista osoittaa osaamisensa puheviestinnän AHOT-näyttökokeessa. Tiedekunta on voinut rajoittanut opiskelijan mahdollisuutta aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukemiseen (opintojaksot, joita ei korvata). Silloin opiskelijan on osallistuttava oman tieteenalan opiskelijoille järjestettävälle puheviestinnän opintojaksolle oman tiedekunnan toivomalla tavalla.

Puheviestinnän opintojen korvaavuuksien hakemisesta sekä puheviestinnän AHOT-näyttökokeiden ajankohdista ja kokeisiin ilmoittautumisesta on ohjeet kielikeskuksen verkkosivuilla. Opiskelija voi osallistua näyttökokeeseen vain yhden kerran opintojensa aikana.

AHOT-näyttökokeet järjestetään kerran lukukaudessa, ja niihin ilmoittaudutaan WebOodissa. Opiskelijan kannattaa selvittää esimerkiksi Puheviestinnän opintopolut -sivuston itsearviointikysymysten avulla, onko hänellä AHOT-kokeessa vaadittavaa aikaisemmin hankittua puheviestintäosaamista. Kokeeseen ilmoittautuneille lähetetään ohjeet AHOT-näyttökokeen toteutustavasta.

Osaamisen hyväksilukemisen polulla:

  • tutustu tutkinnossasi vaadittavaan puheviestintäosaamiseen
  • arvioi puheviestintäosaamisesi
  • voit hakea korvaavuutta tutkintoon kuuluvista puheviestinnän opinnoista
  • voit osallistua puheviestinnän AHOT-näyttökokeeseen.