Opiskelijatuutorille

Opiskelijatuutori voi auttaa juuri yliopisto-opintonsa aloittanutta opiskelijaa hahmottamaan, mitä puheviestinnän opintoja hänen tutkintoonsa kuuluu.

On tärkeää, että tuutorilla on ajantasaiset tiedot kielikeskuksen puheviestinnän opinnoista ja eri opintopoluista. Tuutori voi ohjata uutta opiskelijaa tutustumaan kielikeskuksen puheviestinnän opintopolkujen ohjaussivustoon. Ohjaussivustolla opiskelija voi arvioida puheviestintäosaamistaan, jotta itselle sopiva opintopolku löytyisi.

Tarpeen mukaan tuutori voi myös rohkaista opiskelijaa hakemaan henkilökohtaista opinto-ohjausta hops-ohjaajalta, oman ainelaitoksen amanuenssilta, kielikeskuksen opintoneuvonnasta tai kielikeskuksen puheviestinnän opettajilta.