Opiskelijalle

Miksi tutkinnossani on puheviestintää?

Kaikkiin yliopistotutkintoihin kuuluu kieli- ja viestintäopintoja. Lähes kaikkiin yliopistotutkintoihin kuuluu puheviestintää. Puheviestinnän opinnot auttavat sinua tekemään asiantuntijuutesi näkyväksi sekä opiskelussa että työelämässä. Vuorovaikutustaidot ovat elämän tärkeimpiä taitoja.

Mitä puheviestintäosaaminen on?

Puheviestintäosaaminen on puheviestintätaitojen eri osa-alueiden hallintaa. Se on ihmisten väliseen vuorovaikutukseen liittyvää tavoitteellista toimintaa: tietoja, taitoja, motivaatiota sekä eettistä ymmärrystä, joita tarvitsemme opiskelussa ja asiantuntijaksi kasvamisessa. Puheviestintäosaamisen avulla pidämme yllä sosiaalisia suhteita, toimimme erilaisissa viestintätilanteissa sekä luomme kuvaa itsestämme viestintäkumppanina.

Kuva: Tiina Parkkonen

Miten arvioin puheviestintäosaamistani?

Puheviestinnän opintopolkujen ohjaussivusto auttaa sinua löytämään sopivan vaihtoehdon tutkintoosi kuuluvien puheviestinnän opintojesi suorittamiseksi. Sivustolta löytyy neuvoja myös silloin, kun teet tutkintoasi eri paikkakunnalta käsin tai kun puheviestinnän opinnot jännittävät. On hyvin tärkeää, että arvioit tämän ohjaussivuston avulla puheviestintäosaamistasi ja vertaat sitä tavoitetutkintosi kieli- ja viestintäopinnoissa kuvattuihin puheviestinnän osaamistavoitteisiin