Opiskelijalle

Kirjoitusviestinnän opinnot sisältyvät lähes kaikkien yliopistojen ja korkeakoulujen tutkintovaatimuksiin. Kirjoitusviestinnän kurssit tukevat ensisijaisesti opiskelussa ja tutkimuksessa tarvittavia tekstitaitoja; joissakin koulutusohjelmissa kehitetään myös työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavia viestintätaitoja. Useimmiten kirjoitusviestinnän opintojakso on oma erillinen kurssinsa, joka on kuitenkin integroitu aineopintojen tutkielmaseminaariin ja näin tukee oman tutkielman kirjoittamista. Joissakin oppiaineissa kirjoitusviestintä on integroitu maisterivaiheen tutkielmaopintoihin joko omana tieteellisen kirjoittamisen opintojaksonaan tai osana seminaarityöskentelyä. Kirjoitusviestintä voi olla myös osana alkuopintoja, painottua akateemisen kirjoittamisen sijaan työelämän teksteihin tai olla suoritettavissa tieteenalasta riippumattomana monimuotokurssina.

Kielikeskuksen järjestämällä kirjoitusviestinnän opintojakson tavoitteita voi yleisesti koota seuraavasti:

Kirjoittajana ja lukijana voit mm.

 • selventää ja syventää ajatteluasi
 • arvioida ja osoittaa osaamistasi
 • tulla tunnetuksi tiedeyhteisössä
 • hoitaa työasioitasi
 • osallistua yhteiskunnan jäsenenä
 • verkostoitua.


Tekstintaitajana tiedostat, että tekstissä

 • tuotetaan käsityksiä todellisuudesta
 • tehdään asioista puheenaiheita ja muodostetaan tietoa
 • tehdään asioita tutuiksi
 • luodaan vuorovaikutusta ja arvotetaan asioita
 • kytketään merkityksiä toisiinsa
 • käydään keskustelua toisten tekstien kanssa.


Kirjoitusviestinnän opintopolut -sivustosta saat tietoa kirjoitusviestinnän opinnoista Itä-Suomen yliopiston kielikeskuksessa. Sivustolla on akateemisiin tekstitaitoihin liittyviä itsearviointikysymyksiä ja tukimateriaaleja, joiden avulla voit arvioida omaa kirjoitusviestinnän osaamistasi ja pohtia itsellesi sopivinta vaihtoehtoa kirjoitusviestinnän opintojakson suorittamiseksi. Sivustolla esitellään kirjoitusviestinnän opintopolut eli vaihtoehtoiset tavat suorittaa tutkintoosi kuuluva kirjoitusviestinnän opintojakso.

Tutustu esiteltyihin vaihtoehtoihin ja kysy tarvittaessa lisätietoa kirjoitusviestinnän opettajaltasi, HOPS-ohjaajaltasi tai opiskelijatuutoriltasi.