Onko sinulla ruotsin kielen opintoja lukion jälkeen?

KYLLÄ:

Jos olet suorittanut aiemmin ruotsin kielen opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, sinulla saattaa olla mahdollisuus saada korvaavuus tutkintoosi kuuluvasta ruotsin kielen opintojaksosta.

Korvaavuuden hakeminen on sinulle vapaaehtoista. Korvaavuuksia myönnetään kokonaisista opintojaksoista (ei osakorvaavuuksia).


Jos sinulla on ruotsin kielen opintoja lukion jälkeen, valitse

OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN POLKU (korvaavuus)

tai

PERUSPOLKU

tai

MONIMUOTO-OPISKELIJAN POLKU


EI:

Jos et ole suorittanut ruotsin kielen opintoja lukion jälkeen, on sinun osallistuttava tutkintoosi kuuluvalle ruotsin kielen kurssille tai ruotsin kielen monimuotokurssille. Jos sinulla on muuten kuin opiskelun yhteydessä hankittua ruotsin kielen osaamista (esimerkiksi työelämässä tai harrastusten kautta), voit myös harkita ruotsin kielen kirjalliseen ja suulliseen AHOT-näyttökokeeseen osallistumista. AHOT-näyttökokeilla voit suorittaa ruotsin kielen opintojakson.

Jos sinulla on pitkä aika edellisistä ruotsin kielen opinnoista tai muuten heikko ruotsin kielen taito, kannattaa sinun tutustua kertaamista tarvitsevan polkuun ja kerrata ruotsin kieltä ennen tutkintoosi kuuluvalle ruotsin kielen kurssille osallistumista.
 


Jos sinulla ei ole ruotsin kielen opintoja lukion jälkeen, valitse

PERUSPOLKU

tai

MONIMUOTO-OPISKELIJAN POLKU

tai

OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN POLKU (AHOT-NÄYTTÖKOKEET)