Onko sinulla pitkä aika edellisistä ruotsin kielen opinnoista tai tarvitsetko muuten kertausta?

KYLLÄ:

Jos edellisistä ruotsin kielen opinnoistasi on kulunut pitkä aika tai jos koet muuten tarvitsevasi kertausta ruotsin kielessä, suosittelemme sinua osallistumaan kertauskurssille (8010201 Ruotsin kielen kertauskurssi). Kertauskurssilla harjoitellaan monipuolisesti ruotsin kielen perusrakenteita ja -sanastoa, kirjoittamista sekä suullista viestintää.

Voit täydentää pohjatietojasi myös esimerkiksi kesäyliopistossa tai iltalukiossa. Sinun on lisäksi mahdollista hyödyntää itseopiskelumateriaaleja, joiden avulla voit itsenäisesti kerrata ruotsin kieltä ennen kuin osallistut tutkintoon kuuluvalle ruotsin kielen kurssille tai kurssin aikana.

Jos et ole lainkaan suorittanut lukion B-ruotsia, tulee sinun hankkia riittävät pohjatiedot esimerkiksi iltalukiossa.
 

Jos tarvitset kertausta ruotsin kielessä ennen ruotsin kielen opintojaksolle osallistumista, valitse

KERTAAMISTA TARVITSEVAN POLKU

 


EI:

Jos olet suorittanut menestyksekkäästi ruotsin kielen lukio-opinnot ja pitänyt yllä kielitaitoasi, voit tulla suoraan tutkintoosi kuuluvalle ruotsin kielen kurssille. Voit myös harkita ruotsin kielen AHOT-näyttökokeisiin osallistumista. Tarvittaessa voit kerrata esimerkiksi perusrakenteita ja -sanastoa itseopiskelumateriaalien avulla.
 


Jos et koe erityistä tarvetta täydentää ruotsin kielen osaamista, valitse

RUOTSIN KIELEN PERUSPOLKU

tai

MONIMUOTO-OPISKELIJAN POLKU

tai

OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN POLKU