Onko sinulla muuten kuin opintojen kautta hankittua ruotsin kielen osaamista?

KYLLÄ:

Jos olet kerryttänyt ruotsin kielen osaamistasi esimerkiksi työelämässä tai harrastusten parissa, voit näyttää osaamisesi osallistumalla ruotsin kielen kirjalliseen ja suulliseen AHOT-näyttökokeeseen . AHOT-näyttökokeilla voit suorittaa ruotsin kielen opintojakson.

AHOT-näyttökokeisiin voit osallistua vain kerran. Jos kirjallinen AHOT-näyttökoe ei mene läpi, on sinun osallistuttava tutkintoosi kuuluvalle ruotsin kielen kurssille. Jos kirjallinen AHOT-näyttökoe menee läpi, mutta suullinen AHOT-näyttökoe ei, riittää, että suoritat kurssilla suullisen taidon osuuden.

Suulliseen AHOT-näyttökokeeseen voit osallistua vain, jos kirjallinen näyttökoe on mennyt läpi. AHOT-näyttökokeet järjestetään kerran lukukaudessa, ja niihin ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Tarkemmat tiedot AHOT-näyttökokeiden ajankohdista ja kokeisiin ilmoittautumisesta löydät kielikeskuksen verkkosivuilta.

Huom! Terveystieteiden tiedekunnan opiskelijoille järjestetään AHOT-näyttökokeet ennen kurssin alkua. Kokeisiin voit osallistua vain kerran. Kokeista ilmoitetaan opiskelijoiden viestiryhmissä, laitosten ilmoitustauluilla ja lukujärjestyksissä. Hyväksytysti suoritetun kirjallisen AHOT-näyttökokeen jälkeen voit osallistua suulliseen AHOT-näyttökokeeseen. Hyväksytyt koesuoritukset vastaavat ruotsin kurssin suoritusta.

Ennen AHOT-näyttökokeisiin osallistumista sinun pitää arvioida omaa ruotsin kielen osaamistasi.
 


Jos sinulla on muuten kuin opintojen kautta hankittua ruotsin kielen osaamista, valitse

OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN POLKU (AHOT-NÄYTTÖKOKEET)

tai

PERUSPOLKU

tai

MONIMUOTO-OPISKELIJAN POLKU


EI:

Jos sinulla ei ole muuten hankittua ruotsin kielen osaamista, voit osallistua tutkintoosi kuuluvalle ruotsin kielen kurssille tai ruotsin kielen monimuotokurssille. Jos sinulla on pitkä aika edellisistä ruotsin kielen opinnoista tai muuten heikko ruotsin kielen taito, kannattaa sinun tutustua kertaamista tarvitsevan polkuun ja kerrata ruotsin kieltä ennen tutkintoosi kuuluvalle ruotsin kielen kurssille osallistumista.


Jos sinulla ei ole muuten hankittua ruotsin kielen osaamista, valitse

PERUSPOLKU

tai

MONIMUOTO-OPISKELIJAN POLKU