Monimuoto-opiskelijan polku

Jos opiskelija asuu kaukana opiskelupaikkakunnaltaan, on työelämässä tai hänen on muuten hankala osallistua säännölliseen lähiopetukseen, voi ruotsin kielen opintojakson suorittaminen monimuotokurssina olla hänelle sopiva ratkaisu. Ruotsin kielen monimuotokurssi on ensisijassa tarkoitettu opiskelijoille, joilla on opintoja suoritettuna vähintään 100 opintopisteen verran.
Opiskelijalla on oltava hyvät valmiudet itsenäiseen opiskeluun ja vahva pohja ruotsin kielessä, jotta hän voi osallistua ruotsin kielen monimuotokurssille. Ennen monimuotokurssille ilmoittautumista opiskelijan pitää arvioida omaa ruotsin kielen taitoaan itsearviointiin liittyvien kysymysten ja lähtötasotestin avulla. Lisäksi on suositeltavaa, että opiskelija ilmoittautuu sen kampuksen monimuotokurssille, jonka kirjoilla hän on.

Kurssi edellyttää lähiopetuksena järjestettävään kurssiin verrattuna huomattavasti enemmän itsenäistä opiskelua ja itseohjautuvuutta. Kurssilla vaaditaan lisäksi riittävät tekniset varusteet (riittävän nopea verkkoyhteys, kuulokkeet, mikrofoni ja web-kamera) ja valmiudet käyttää vaadittua tekniikkaa.


Monimuoto-opiskelijan polulla

- tutustu tutkintoosi kuuluvan ruotsin kielen opintojakson oppimisen tavoitteisiin

- arvioi oma ruotsin kielen osaamisesi ja valmiutesi opiskella ruotsin kieltä itsenäisesti

- varmista, että sinulla on riittävät tekniset edellytykset kurssin suorittamiseksi

- ilmoittaudu ruotsin kielen monimuotokurssille