Monimuoto-opetus

Kielikeskus tarjoaa monentyyppistä monimuoto-opetusta, esimerkiksi täysin verkkovälitteisiä monimuotokursseja ja monimuoto-opiskelua hyödyntäviä tehtäviä tai jaksoja yksittäisen opintojakson sisällä.

Monimuoto-opiskelussa hyödynnetään erilaisia opetuksen ja oppimisen toteutustapoja: itsenäistä opiskelua ja ryhmätyöskentelyä, kasvokkaisopetusta ja verkko-opetusta. Työtapoina voivat olla mm. oppimistehtävät, harjoitukset, luennot, pienryhmätyöskentely ja ohjaus. Monimuoto-opiskelussa oppimisen ympäristöt ikään kuin sulautuvat (engl. blended learning).

Monimuoto-opiskelu tarjoaa joustavan mahdollisuuden opiskella ajasta, paikasta ja elämäntilanteesta riippumatta. Se edellyttää aktiivista opiskeluotetta ja aitoa halua oppia ja ottaa selvää opittavasta asiasta.

Kandidaatin tutkintoon kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja voit suorittaa monimuotokursseilla, jotka ovat avoinna kaikkien koulutusalojen opiskelijoille. Kunkin tutkintokurssin vaihtoehtoiset suoritustavat löydät WebOodin opintojaksokuvauksista.