Onko sinulla puheviestinnän osaamista?

ON:

Tietoa ja osaamista puheviestinnästä on voinut kertyä esimerkiksi sellaisilla puheviestinnän kursseilla, jotka eivät suoraan korvaa tutkintoosi kuuluvaa puheviestinnän opintojaksoa. Osaamisesi on voinut karttua myös ammatillisessa koulutuksessa tai täydennyskoulutuksessa. Sinulla on voinut olla erityisiä viestintä- ja vuorovaikutusosaamista vaativia työ- tai järjestötehtäviä, joihin on sisältynyt esimerkiksi koulutusta, opetusta, ohjausta, tiedotusta, johtamista, konsultointia, urasuunnittelua, neuvottelua, projektityötä tai asiakaspalvelua. Jos sinulla on edellä kuvattua puheviestintäosaamista, voit osoittaa puheviestinnän osaamisesi näyttökokeessa, jos niin tahdot. Karttuneesta kokemuksesta huolimatta kannattaa kuitenkin harkita oman tieteenalan opiskelijoille järjestettävälle puheviestinnän opintojaksolle osallistumista - puheviestinnän opinnot tarjoavat mahdollisuuden täydentää ja päivittää osaamistasi.


Suosittelemme sinulle joko

Puheviestinnän opintojen peruspolkua

tai

Osaamisen hyväksilukemisen polkua

 

EI:

Ilmoittaudu koulutusohjelmaasi kuuluvalle puheviestinnän opintojaksolle. Tutkintoosi kuuluvan puheviestinnän opintojakson voit useimmiten suorittaa myös monimuoto-opintoina tai avoimen yliopiston opinnoilla. Varmista kuitenkin puheviestinnän opettajalta, että valitsemasi opintojakso sopii tutkintoosi.


Suosittelemme sinulle

Puheviestinnän opintojen peruspolkua

tai

Etäopiskelijan polkua