Miksi opiskella latinaa?

Latinan kurssilla tutustutaan klassisen latinan äänne- ja muoto-oppiin, kieliopin peruskäsitteisiin sekä keskeiseen käyttösanastoon. Tavoitteena on oppia ymmärtämään helpohkoja latinankielisiä tekstejä, sananparsia, diagnooseja ym, ja saada siten valmiuksia latinalaisperäisen tieteellisen terminologian ymmärtämiselle.

Latinan opintomoniste

Latinan opintojakso

8014251 Latinan peruskurssi