Kirjoitusviestinnän osaamisen itsearviointikysymykset

Itsearviointikysymykset auttavat sinua kirjoitusviestinnän osaamisesi arvioimisessa. Tutustu kysymyksiin ja vastausvaihtoehtoihin löytääksesi juuri sen opintopolun, joka sinulle sopii parhaiten. Jokaisen vastausvaihtoehdon jälkeen on ehdotettu sinulle sopivinta opintopolkua. Ohjeet ovat kuitenkin vain suosituksia, minkä vuoksi on hyvä tutustua kaikkiin esiteltyihin opintopolkuihin. Tällä tavoin löydät polun, joka auttaa parhaiten sinua kehittämään kirjoitusviestinnän taitoasi.

Onko sinulla kirjoitusviestinnän opintoja lukion jälkeen?

Jos olet suorittanut kirjoitusviestinnän opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa aiemmin, sinulla voi olla mahdollisuus saada korvaavuus tutkintoosi kuuluvasta kirjoitusviestinnän opintojaksosta.

Ensisijainen polkusi on Osaamisen hyväksilukemisen polku: korvaavuus.

Voit myös valita jonkin muun polun.

Onko sinulla muuten kuin opintojen kautta hankittua kirjoitusviestinnän osaamista?

Jos olet harjaantunut kirjoittamisessa ja laajemmin tekstitaidoissa esimerkiksi työelämässä tai harrastusten parissa, voit näyttää osaamisesi osallistumalla kirjoitusviestinnän AHOT-näyttökokeeseen, jonka hyväksytty suorittaminen vastaa kirjoitusviestinnän opintojakson suorittamista.

Ensisijainen polkusi on Osaamisen hyväksilukemisen polku: AHOT-näyttökoe.

Voi myös valita peruspolun tai monimuoto-opiskelijan polun.

Onko sinulla erityistarpeita tai pohdittavia asioita kirjoittamiseen tai suomen kieleen liittyen?

Jos koet, että kirjoittamiseen tai lukemiseen liittyy erityistä tuen tarvetta (esim. lukivaikeus) tai tarvitset kertausta ja lisäharjoitusta tekstitaidoissa ennen tai jälkeen kirjoitusviestinnän opintojaksoa, saat tukea ja ohjausta tukea tarvitsevan polulta.

Ensisijainen polkusi on Tukea tarvitsevan polku.

Voit ennen tai jälkeen valita myös jonkin muun polun.

Miten voit arvioida kirjoitusviestinnän osaamistasi?

Tutustu oman tutkintosi kirjoitusviestinnän opintojakson (WebOodi) kuvaukseen ja tavoitteisiin. Arvio omaa osaamistasi niitä vasten: millaisia aiempia kirjoittamistöitä olet tehnyt, mitä kirjoittamiseen liittyvää olet opiskellut, millaista toimintaa kirjoittaminen on sinulle ollut (vahvuudet ja kehittämiskohteet), millaisia tietoja ja taitoja tarvitset tutkielman kirjoittamisen tueksi. Tutustu myös tällä sivustolla oleviin itseopiskelumateriaaleihin.

Sen jälkeen voit valita itsellesi sopivimman Kirjoitusviestinnän opintopolun.