Siirry sisältöön

Kertaamista tarvitsevan polku

Joskus opiskelijalla saattaa olla pitkä aika ruotsin kielen opinnoista tai hän tarvitsee jostain muusta syystä kertausta ruotsin kielessä. Tällöin on mahdollista, että ruotsin kielen kurssille osallistuminen lykkääntyy ja sitä myöten omat opinnot viivästyvät. Joskus opiskelija myös saattaa osallistua tutkintoon kuuluvalle ruotsin kielen kurssille ilman että hän on vaaditulla taitotasolla, jolloin opiskelijalla ei ole myöskään tarvittavia valmiuksia suorittaa ruotsin kielen kurssia hyväksytysti. Taitotasotesti ja eurooppalaisen viitekehyksen mukaiset taitotasokuvaukset sekä KORU-taitotasokuvaukset auttavat opiskelijaa hahmottamaan paremmin, millä tasolla hänen ruotsin kielen taitonsa on tällä hetkellä. Tehdäksesi taitotasotestin, kirjaudu ensin moodleen (moodle.uef.fi). Avain testiin on kertaus07. Taitotasokuvaukset myös selkeyttävät, millaista taitoa ruotsin kielessä vaaditaan.

Kertaamista tarvitsevan polulla opiskelija voi osallistua kielikeskuksen järjestämälle kertauskurssille (8010201 Ruotsin kielen kertauskurssi), jolla harjoitellaan ja kerrataan ruotsin kielen perusrakenteita ja -sanastoa erilaisten rakenne-, teksti-, ja kirjoitusharjoitusten avulla. Lisäksi kurssilla harjoitellaan suullista viestintää. Kertauskurssi koostuu lähiopetuksesta ja ohjatusta itseopiskelusta sisältäen sekä suullisia että kirjallisia harjoituksia. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja annettujen tehtävien ja/tai kokeen suorittamista. Kertauskurssille voivat osallistua kaikkien tieteenalojen ja koulutusohjelmien opiskelijat ja se on tarkoitettu heille, jotka haluavat parantaa valmiuksiaan suorittaa hyväksytysti tutkintovaatimuksiin kuuluvan ruotsin kielen kurssin. Kertauskurssi EI korvaa tutkintoon kuuluvaa ruotsin kielen opintojaksoa eikä sille voi osallistua hyväksytysti suoritetun, tutkintoon kuuluvan ruotsin kielen opintojakson jälkeen. Kertauskurssin tarkemmat tiedot ja ohjeet kurssille ilmoittautumiseen löytyvät WebOodista.

Jos opiskelijan taitotaso on hyvin heikko, pitää hänen hankkia riittävät pohjatiedot ruotsin kielestä esimerkiksi aikuislukiossa. Jos taas opiskelija kokee tarvitsevansa pientä kertausta ennen ruotsin kielen kurssille osallistumista, itseopiskelumateriaalien hyödyntäminen on mainio vaihtoehto. Itseopiskelumateriaalien avulla opiskelija voi itsenäisesti harjoitella niitä taitoja, joissa kokee tarvitsevansa kertausta. Itseopiskelu kannattaa aina, vaikka edellisistä ruotsin kielen opinnoista ei olisikaan kauan aikaa. Opiskelijan on mahdollista kerrata esimerkiksi kielioppia ja saada näin lisää itsevarmuutta osallistua ruotsin kielen kurssille.

Kielikeskuksen ruotsin kielen opettajan kanssa voi tarvittaessa keskustella itselle sopivimmista vaihtoehdosta kerrata kieltä ennen ruotsin kielen kurssia.


Kertaamista tarvitsevan polulla

- arvioi ruotsin kielen taitosi lähtötasotestin ja taitotasokuvausten avulla

- kertaa taitojasi itseopiskelumateriaalien avulla tai esim. iltalukiossa

- ilmoittaudu mahdollisesti kielikeskuksen kertauskurssille ennen muita ruotsin kielen opintoja

- juttele kielikeskuksen ruotsin kielen opettajan kanssa erilaisista kertaamismahdollisuuksista ja itselle sopivasta opintopolusta