Jatkotutkintokoulutuksen opintojaksot

Kieli- ja viestintäopinnot muodostavat jatkumon perustutkintokoulutuksesta jatkokoulutusvaiheeseen. Kaikkien tiedekuntien jatkokoulutettaville on kielikeskuksessa tarjolla opintoja ja väitöskirjatyötä edistäviä kieli- ja viestintäopintoja.

Englannin kielen opintojaksot:

  • Conference English 8010061
  • English for Doctoral Students 8010064

Suomen kielen opintojaksot:

  • Mediaviestintää jatkokoulutettaville 8010051
  • Puheviestintää jatkokoulutettaville 8010053
  • Tieteellinen kirjoittaminen jatkokoulutettaville 8010052

Opintojaksojen sisältökuvaukset, aikataulut sekä ilmoittautumisajat löydät WebOodista.