Kielikeskuksen kehittämishankkeet

DIGIJOUJOU

Mukana Tapio Hokkanen, Sinikka Kettunen, Katja Korhonen ja Katri Niemi

Aalto yliopiston koordinoima DIGIJOUJOU-hanke kerää 4 yliopiston ja 8 ammattikorkeakoulun opettajia yhteiseen kehittämistyöhön. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kärkihanke on kolmivuotinen (2017–2019). Hankkeessa työskentelee yhteensä 52 suomen (26) ja ruotsin (26) opettajaa. Hankkeessa on tavoitteena luoda kotimaisten kielten opetukseen ja ohjaukseen uutta monimuotoista ja monimediaista pedagogiikkaa. Samalla kehitetään kieltenopettajien digipedagogista osaamista ja luodaan joustavia toteutustapoja suomen ja ruotsin opetukseen ja ohjaukseen. Kehittämistoimet kohdistuvat suomi/ruotsi toisena kotimaisena kielenä -opintoihin sekä suomi/ruotsi toisena kielenä -opintoihin.

Tutustu DIGIJOUJOU-hankkeen blogiin ja verkkosivuihin.

 

Flipped Learning -hankkeet

Flipparit 1.0, mukana Sinikka Kettunen

Flipparit 2.0, mukana Susanna Kohonen

Flipped Learning -hankkeen tavoitteena on tutkimusperustaisesti kehittää yliopistoissa opetusta antavien henkilöiden digipedagogisia taitoja, tarjoten heille paremmat valmiudet opiskelijalähtöisten ja oppijakeskeisten opetusmenetelmien hyödyntämiseen sekä edistäen näin opiskelijoiden opiskelu- ja työelämätaitoja. Hankkeessa käytetään sekä käänteisen opetuksen (Flipped Classroom) että käänteisen oppimisen (Flipped Learning) lähestymistapoja.

Tutustu flippaukseen tarkemmin.

 

Integroimalla paremmaksi

Oikeustieteiden kieliopintojen integrointi, mukana Sinikka Kettunen (ruotsi) ja Susanna Kohonen (englanti) ja Jonna Kosonen (oikeustiede)

Englannin ja ruotsin kielen kursseja integroidaan oikeustieteen laitoksen kursseihin hankkeessa ”Integroimalla paremmaksi”. Hankkeeseen on myönnetty Flipped Classroom/Learning -kehittämis-rahoitusta lukuvuodelle 2018–2019. Projektissa tullaan tarjoamaan opiskelijoille oikeustieteiden kurssien sisältöjä integroituina englannin ja ruotsin kielikursseihin sekä opetuksessa hyödyntämään Flipped Classroom -menetelmää eli käänteistä opetusta.

Lue lisää Integroimalla paremmaksi -hankkeesta.

 

KiVAKO

Mukana Irene Hall ja Noora Kaukola

Hankkeessa kehitetään korkeakoulujen vieraiden kielten opintopolkutarjontaa yhdistelemällä ja uutta kehittämällä sekä valtakunnallisena että alueellisena yhteistyönä.

Tarjonta koostuu digipedagogiikan mukaisesti rakennetuista oppimispoluista A1-tasolta C1-tasolle, ja se on avointa valtakunnallisena tai alueellisena yhteistyönä.

Lisäksi hankkeessa kehitetään opiskelijan itsearviointityökalu sekä verkostoja yhteistyölle valtakunnan tasolla tukemaan opettajien pedagogista kouluttautumista ja asiantuntijuuden kehittymistä.

KiVAKO on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke.

Lue lisää KiVAKO-hankkeesta.

 

Nordisk teologi

Mukana Päivi Kammonen

Teologian ja ruotsin kielen opintojen integrointihankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa yliopistotutkintoon kuuluvat ruotsin kielen opinnot kytkeytyvät suoraan oman tieteenalan opintojaksoon. Teologian opiskelijoille suunnattu, tutkintoon kuuluva ruotsin kielen opintojakso pilotoitiin keväällä 2018. Pilotissa yliopistotutkintoon kuuluva ruotsin kielen opintojakso ja Nordisk teologi -luentosarja yhdistettiin. Luentosarjasta vastasivat Lauri Thurén ja Esko Ryökäs. Kielikeskukselta hankkeen toteutuksesta vastaa Päivi Kammonen, jonka vetämällä ruotsin kielen opintojaksolla opiskelijat opiskelivat ja kertasivat ruotsin kieltä ja keskeistä sanastoa, ja näin valmistautuvat ruotsinkieliseen luentosarjaan. Luentosarjan käynnistyttyä ja sen jälkeen ruotsin kielen opintojaksolla käytiin läpi luentojen tematiikkaan ja ongelmallisiin kohtiin kielen näkökulmasta.

Lue lisää Nordisk teologi -hankkeesta.

Lue myös HBL:n uutinen hankkeesta.

 

Englannin kieli- ja viestintäosaamisen AHOT-näyttöjen digitalisaatio

Mukana Annemari Heinonen ja Satu Tuomainen

Hankkeessa uudistetaan kielikeskuksen AHOT-näyttökoejärjestelmää englannin kielessä digitalisaation ja sähköisen tenttijärjestelmän avulla entistä joustavampaan ja tehokkaampaan suuntaan osana DigiCampus-teemaa. Näyttökokeiden kehittäminen EXAM-järjestelmän kautta mahdollistaa opetusresurssien tehostamisen ja lisääntyvän jouston opiskelijoiden suuntaan, kun kerran lukukaudessa järjestettävä näyttökoe muuttuukin pääosin aikaan ja paikkaan sitoutumattomaksi suoritustavaksi. Hankkeeseen on myönnetty oppimisympäristöjen kehittämisrahaa syyslukukaudelle 2019.

 

Uusimmat UEF KK -uutiset ja kuulumiset saat kätevästi somesta! Twitter & Instagram: @uef_kk