AHOT-näyttökokeet (muuten kuin korkeakouluopinnoilla hankittu osaaminen)

Muuten kuin korkeakouluopinnoilla hankittua osaamista tunnistetaan arvioitavilla AHOT-näyttökokeilla. Voit harkita näyttökokeeseen osallistumista, jos sinulla on kyseisen opintojakson osaamistavoitteiden mukaiset tiedot ja taidot. Arvioi ennen näyttökokeeseen ilmoittautumista kriittisesti omaa osaamistasi.

Kuhunkin AHOT-näyttökokeeseen voi osallistua vain yhden kerran. Jos olet ilmoittautunut ja jätät tulematta kokeeseen ilman perusteltua syytä, olet käyttänyt osallistumisoikeutesi ja opintorekisteriin tulee näyttökokeesta merkintä "hylätty". Jos vaadittu WebOodi-ilmoittautuminen puuttuu, et voi osallistua näyttökokeeseen etkä saada arviointia suorituksestasi. Näyttökokeen voi pääsääntöisesti suorittaa vain omalla kotikampuksella. Poikkeuksena ovat sähköiset näyttökokeet, jotka voi suorittaa molemmilla kampuksilla.

AHOT-näyttökoe on tarkoitettu vain muualla hankitun osaamisen tunnistamiseen. Sitä ei voi käyttää uusintatenttinä.

Tiedekunnat ovat päättäneet, että tietyistä opintojaksoista ei myönnetä korvaavuutta. Tarkista oheinen lista ennen AHOT-näyttökokeeseen ilmoittautumista.

AHOT-näyttökoepäivät

Filosofinen tiedekunta, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta ja Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Englannin, ruotsin ja puheviestinnän näyttökokeisiin on ilmoittauduttava WebOodissa vähintään 10 päivää ennen ensimmäistä mahdollista näyttökoepäivää. Sähköisiin tentteihin pitää WebOodi-ilmoittautumisen lisäksi varata tenttiaika sähköisestä tenttijärjestelmästä.

Kirjoitusviestinnän näyttökokeisiin ei tarvitse ilmoittautua WebOodissa, vaan ainoastaan varata tenttiaika sähköisestä tenttijärjestelmästä.

Näyttökoepäivät lukuvuonna 2019-2020 Filo, Lumet ja Yhka

Terveystieteiden tiedekunta

Hoitotieteen, hammaslääketieteen, lääketieteen ja ravitsemustieteen englannin EARS AHOT-näyttökoepäivät on merkitty vuosikurssilukujärjestyksiin. Näihin näyttökokeisiin ei tarvitse ilmoittautua WebOodissa.

Muihin englannin sekä ruotsin ja puheviestinnän näyttökokeisiin on ilmoittauduttava WebOodissa vähintään 10 päivää ennen ensimmäistä mahdollista näyttökoepäivää. Sähköisiin tentteihin pitää WebOodi-ilmoittautumisen lisäksi varata tenttiaika sähköisestä tenttijärjestelmästä.

Kirjoitusviestinnän näyttökokeisiin ei tarvitse ilmoittautua WebOodissa, vaan ainoastaan varata tenttiaika sähköisestä tenttijärjestelmästä.

Näyttökoepäivät lukuvuonna 2019-2020 Terveystieteet