Usein kysytyt kysymykset

Mitä opintoja minun kannattaa suorittaa lukiossa, jos haluan opiskelemaan kemiaa yliopistoon?

Opintoihisi saat hyvän pohjan erityisesti lukion kemian sekä lyhyen tai pitkän matematiikan ja fysiikan kursseista. Opiskelumotivaatio ja kiinnostus kemiaan on lukiossa suoritettujen kurssien lukumäärää tärkeämpää. Ensimmäisillä kemian kursseilla kaikki perusteet kuitenkin vielä kerrataan.

En ole kirjoittanut kemiaa ylioppilaskirjoituksissa, voinko silti päästä opiskelemaan kemiaa?

Kyllä, mikäli olet kirjoittanut pitkän matematiikan ja/tai fysiikan suoravalintaehdot täyttäen tai suoritat kemian valintakokeen hyväksytysti.

Voinko todellakin päästä opiskelemaan suoraan pelkän ylioppilastodistuksen perusteella?

Kyllä. Sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen, mikäli haet kemistiksi tai kemistitutkijaksi Matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu -hakukohteen kautta ja täytät valintaperusteissa määritellyt suoravalintaehdot. Opettajalinjoilla on pakollinen soveltuvuuskoe, mutta samoin kuin edellä tiedelinjan kohdalla, hyvällä ylioppilastodistuksella voit välttää valintakokeen.

Kemian hakukohteiden nimissä esiintyy myös matematiikka, fysiikka ja tietojenkäsittelytiede, onko niitä pakko opiskella?

Ei. Teet päätöksen pääaineestasi opintojesi ensimmäisenä vuotena ja sivuaineesi voit valita myöhemmin täysin omien mieltymystesi mukaan.

Olen suorittanut korkeakoulututkintoon liittyviä kursseja tai minulla on jo aiempi korkeakoulututkinto, voiko niitä hyväksilukea tutkintoon?

Voit hakea korvaavuutta yksittäisistä kursseista tai saada niistä tutkintoosi mahdollisesti sivuainekokonaisuuden.

Itä-Suomen yliopisto toimii Joensuussa ja Kuopiossa, voinko opiskella kemiaa kummalla kampuksella tahansa?

Voit suorittaa yksittäisiä kemian kursseja Kuopiossa, mutta kemian alalta voit valmistua ainoastaan Joensuusta.

Miten voin päästä opiskelemaan kemistitutkijaksi?

Sinun tulee hakea kemisteille ja kemistitutkijoille yhteiseen Matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu -hakukohteeseen, josta haet ensimmäisen opintovuotesi aikana kemistitutkijan koulutukseen. Valinta tehdään opintomenestyksen ja motivaation perusteella.

Onko etäopiskelu mahdollista?

Voit mahdollisesti suorittaa yksittäisiä luentokursseja etänä, mutta suurin osa kursseista vaatii läsnäoloa.

Millä kielellä kemian opinnot järjestetään?

Kaikki kandidaattivaiheen opinnot järjestetään suomeksi, tosin opiskelua tukevat kurssikirjat ovat yleensä englanninkielisiä. Kemian laitoksella toimii myös kansainvälinen maisteriohjelma ja siten osa maisterivaiheen opinnoista järjestetään englanniksi. Vaikka opetuskielenä olisikin englanti, on tuki suomenkielellä on aina saatavilla ja myös kurssikokeen voi suorittaa suomenkielellä.

Mitä ovat ainejärjestöt ja miten ne liittyvät yliopisto-opiskeluun?

Ainejärjestöt, kuten kemian ainejärjestö Bunsen ry, ovat tiiviitä samaa pääainetta opiskelevien opiskelijoiden yhteisöjä. Ainejärjestöt ovat aina mukana tukemassa opiskelijoitaan sekä järjestämässä erinäisiä yhteisiä aktiviteetteja. Toimintaan osallistuminen on varmin reitti tutustua välittömästi uusiin mukaviin opiskelijakavereihin.

Mistä voin saada lisätietoa siitä, millaista on opiskelu Itä-Suomen yliopistossa sekä erityisesti kemian laitoksella?

Mikäli olet vasta hakemassa ja kiinnostunut opiskelusta yleisesti, kannattaa vierailla Itä-Suomen yliopiston hakusivustolla, mutta jos olet jo saanut opiskelupaikan, kannattaa tutustua uudelle opiskelijalle suunnattuun materiaaliin Itä-Suomen yliopiston Kamussa. Lisätietoa erityisesti kemian opiskelusta voit saada tutustumalla Bunsen ry:n Instagram-tiliin tai olemalla yhteydessä suoraan sähköpostitse sen aktiiveihin.

Joensuu on minulle lähes vieras kaupunki, tapahtuuko siellä mitään?

Joensuu on läpi vuoden eläväinen opiskelijakaupunki kattaen myös suurtapahtumia kuten Ilosaarirock. Kannattaa tutustua Joensuun kaupungin ja Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sivuihin.

Tavoitteeni on kouluttautua tohtoriksi kemian alalta, miten jatkokoulutukseen voi päästä?

Kemian laitoksella on jatkuvasti reilut 20 jatko-opiskelijaa, jotka tulevat valikoiduiksi tohtorikoulutukseen käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin opintomenestyksen ja motivaation perusteella.