Muutokset 2020

Tarkat ja lopulliset hakukohteet sekä hakukriteerit määritellään, hyväksytään ja ilmoitetaan myöhemmin, mutta muutoksen pääpiirteet ovat jo ainakin osin tiedossa, erityisesti kemian tiedelinjan osalta.

Tiedelinja: Voit tulla valituksi ylioppilastutkinnon perusteella joko suoravalinnalla tai todistusvalinnalla. Suoravalinnan ehtona on, että pitkän matematiikan, fysiikan tai kemian arvosana on vähintään E tai ainakin kahden edellä mainitun arvosana on vähintään M. Todistusvalinnan kautta voi tulla valituksi, jos täyttää kynnysehdot eli pitkän matematiikan, fysiikan tai kemian arvosana on vähintään  C tai lyhyen matematiikan arvosana on vähintään E. Kyseiset hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen alla kuvatun todistusvalintapisteytyksen perusteella. EB-, IB-, RP- ja DIA-tutkinnoissa sovelletaan vastaavuustaulukkoa. Myös valintakokeella tai aikaisemmilla opinnoilla voi tulla edelleen valituksi.

Opettajalinjat: Valinta säilyy kaksivaiheisena, mutta lopullinen valinta tehdään pelkän soveltuvuuskokeen perusteella. Muilta osin opettajalinjoja koskevat uudistukset ovat vielä valmisteluvaiheessa.

Todistusvalintapisteytys: Pisteitä todistusvalintaan voi saada neljästä aineesta eli äidinkielestä, pitkästä tai lyhyestä matematiikasta sekä kahdesta hakijalle parhaat pisteet tuottavasta aineesta (täydelliset pistetaulukot). Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Hänet kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa, mikäli vain kynnysehdot ovat täyttyneet. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Hakija voi saada pisteitä useammasta eri kielestä.