Sian anestesia ja analgesia

Esilääkitys/rauhoitus:
Stresnil® (atsaperoni 40mg/ml)
   8 mg/kg
   0,2 ml/kg im

Antikolinerginen esilääkitys:
Antikolinergisellä esilääkityksellä vähennetään hengitysteiden limaneritystä ja ehkäistään bradykardiaa.

Atropin® (atropiini 1mg/ml)
   0,02 mg/kg iv tai
   0,04-0,08 mg/kg im

   0,02 ml/kg iv tai
   0,04-0,08 ml/kg im

Anestesia:
1) Rapinovet® (propofoli 20mg/ml)

Induktio:
   5-10 mg/kg iv
   0,25 - 0,5 ml/kg iv

Ylläpito:
   15 mg/kg/h iv
   0,75 ml/kg/h iv

Propofoli-infuusioon voidaan yhdistää fentanyyli-infuusio. Fentanyyli lievittää kipua ja syventää anestesiaa.

Fentanyl®/ Fentanyl Alpharma®/ Fentanyl B. Braun®/ Fentanyl-Hameln® (fentanyyli 50µg/ml)

Annostelu propofoli-infuusion kanssa:
   5 µg/kg/h iv
   0,1 ml/kg/h iv

Annostelu saadaan tarkaksi ja tasaiseksi infuusiopumppujen avulla.

2) Pentothal Natrium® (tiopentaali natrium 2,5g)

Valmiin liuoksen valmistaminen:
1g Pentothal Natrium® litraan NaCl 0,9%

Annostelu iv jatkuvana infuusiona vasteen mukaan. (Eläimen koosta ja esirauhoituksesta riippuen 1-4 tippaa/ sekunti.

Kivunpoisto:
1) Temgesic® (buprenorfiini 0,3mg/ml)
   0,05-0,1 mg/kg
   0,17-0,33 ml/kg im q6-12h

2) Durogesic depotlaastarit® (fentanyyli 25, 50, 75, 100µg/h)
   Annostus: n.2,5µg/kg/h

Optimaalinen kivunlievitys saavutetaan vasta 12-24h laastarin laittamisen jälkeen. Jos laastaria ei ole mahdollista laittaa ennen kivun alkamista hyvissä ajoin, voidaan ensimmäisen vuorokauden ajan annostella buprenorfiinia eläimen vaikuttaessa kivuliaalta. Laastarit kiinnitetään selkään, lapojen väliin teipillä. Karvat on ajeltava pois alueelta ja alue pyyhittävä alkoholilla huolellisesti ennen laastarin asettamista. Eläimen on oltava yksin karsinassa, jotteivät muut siat revi laastaria pois.

3) Norocarp® (karprofeeni 50mg/ml)
   2-4 mg/kg
   0,04-0,08 ml/kg sc, iv q24h max 3vrk

Karprofeeni aiheuttaa harvoin ruoansulatuskanavan ärsytystä. Lisäksi karprofeeni voidaan annostella jo ennen leikkausta.

4) Comforion®, Romefen® (ketoprofeeni 100mg/ml)
   3 mg/kg
   0,03 ml/kg im q24h max 3vrk

5) Finadyne®, Flunixin®, Meflosyl® (fluniksiinimeglumiini 50mg/ml)
   1-2 mg/kg
   0,02-0,04 ml/kg sc,iv q24h max 3vrk

6) Metacam® (meloksikaami 20mg/ml)
   0,4 mg/kg im
   2 ml/kg im kerta-annoksena

30.4.2014sm