Postoperatiivinen hoito kirurgisten toimenpiteiden jälkeen


Eläinten toipumista kirurgisesta operaatiosta on seurattava huolella. Eläimille tulee järjestää lämmin ja rauhallinen ympäristö ilman kirkkaita valoja. Aikuisille eläimille suositellaan heräämisen ajaksi lämpötilaa 27 - 30 °C ja nuorille 35 - 37 °C, joten lisälämpö on yleensä tarpeen. Ympäristön lämpötila voidaan palauttaa normaaliksi, kun eläimet ovat heränneet.

Tutustu AHWLAn sivuihin (http://www.ahwla.org.uk/index.html): postoperatiivisen kivun tunnistaminen

Kirurgisten operointien jälkeen on aina annettava kipulääkitystä, ellei koeluvassa ole tästä periaatteesta sallittu poikkeamista. Kivunpoiston toteuttaminen on tapauskohtaista, pääperiaatteena on aina lupaehtojen noudattaminen vähimmäisvaatimuksena. 

Eläinten tulisi aloittaa syöminen, juominen, virtsaaminen ja ulostaminen muutaman päivän kuluessa operoinnista. Jos näin ei tapahdu, syy tähän on tutkittava ja tarpeen mukaan annettava lisähoitoa.  

Eläinten hyvinvointia on seurattava. Hyvinvointiongelmien vakavuutta voi arvioida painonkehityksen sekä syömisen/juomisen perusteella. Muita hyvinvointiongelmiin liittyviä merkkejä ovat olemus yleensä (turkin kunto, eläimen asento ja liikkumishalu), kliiniset oireet (hengitys, ripulointi, kouristukset, yms), epänormaali käyttäytyminen (häkissä spontaanisti tai stimuloitaessa). Katso myös Body Conditioning Scoring.   

Mikäli eläimen hyvinvointi on huomattavasti huonontunut eikä sen kunto korjaannu hoitotoimenpiteiden jälkeen 1-2 vrk kuluessa, on se lopetettava

 Haavainfektioiden ehkäisy: steriilit välineet ja aseptiset tekniikat riittävät yleensä jyrsijöillä ehkäisemään haavainfektiot, eikä antibiootteja tavallisesti tarvita. Jos ongelmia tulee, antibioottihoidon suosituksia löytyy esim. Flecknell 1996.

Nestehoito: juomisen vähentyminen on hyvin tavallista operointien jälkeen. Veden tarve on useimmilla eläinlajeilla 40 - 80 ml/kg vuorokaudessa. Jos eläin oksentaa tai ripuloi, nesteen tarve lisääntyy. Tajuisilla eläimillä paras tapa saada riittävästi nestettä on juominen: järjestä eläimille mahdollisuus juoda tai syödä kostutettua rehua. Kivulias eläin ei esimerkiksi välttämättä pysty helposti nousemaan juomaan tavallisesta vesipullosta. Jos eläin ei pysty tai ei halua juoda, eläintä voidaan nesteyttää sc tai ip -injektioiden avulla.

Nestehoitona annettavat tilavuudet. Nesteenä voi käyttää fysiologisia suolaliuoksia
- saline (0.9 %) tai dextrose-saline (4 % dextrose, 0.18 % saline):

  Nahan alle (ml) Vatsaonteloon (ml)
Hiiri
(30 g) 
1-2 2

Rotta
(200 g)

5 5
Marsu
(1 kg) 
10-20 20
Kani
(3 kg)  
30-50 50

  
 28.5.2010sm