Koe-eläinkeskuksen tarjoamat koe-eläinpalvelut

Keskus vastaa ns.vakiokantojen tuotannosta. Eläimet tilataan Provet eläintietojärjestelmän kautta.  Koe-eläinkeskus huolehtii myös tutkijoiden omien muuntogeenisten kantojen ylläpidosta ja käyttöeläinten tuottamisesta tutkijan ohjeiden mukaan.

Kun tutkijan haluamia eläimiä ei ole omassa tuotannossa, koe-eläinkeskus hankkii eläimet ja huolehtii eläinten vastaanotosta.

Myös nämä eläimet tilataan tilauslomakkeen avulla.

Kun tulevat eläimet tulevat tutkijan yhteistyökumppanilta, keskus tarkistaa eläinten terveystilanteen, jonka perusteella päätetään, mihin yksikköön eläimet voidaan sijoittaa. Keskus huolehtii eläinten tuloon liittyvistä järjestelyistä. Pyydä, että eläimet lähettävä paikasta toimittaa terveystarkkailuraportit keskuksen eläinlääkärille.

GM-kantojen ylläpitoon ja käyttöön liittyy geenitekniikkalainsäädännön määrittelemät velvollisuudet kirjanpidosta. Nämä tiedot kerätään GM-lomakkeella (.docx) kannan tullessa keskukseen tai silloin kun itse luotu kanta jää pysyvään ylläpitoon.

Eläinyksiköt, eläinten ympäristöolosuhteet ja hoito

Keskus toimii kolmessa eri yksikössä ja vastaa eläinten hoidosta, terveydellisen laadun turvaamisesta sekä hyvinvoinnista. Näihin liittyy

Tutkijoiden avustaminen

Henkilöstö auttaa tutkijoita eläinten merkintään, annosteluun, näytteenottoon, operointeihin jne. liittyen. Koe-eläinkeskukselta voi tilata myös tutkimuspalveluita, immunisointia ja kannanpuhdistusta. Ota yhteyttä sen eläinyksikön vastuuhenkilöön, jossa eläimesi ovat.

Eläinkoelupakäsittelyt

Koe-eläinkeskus auttaa lupahakemuksen tekemiseen ja käsittelyyn liittyvissä asioissa, kuten myös eläinkokeen päätyttyä tehtävässä tietojen toimittamisessa Etelä-Suomen lääninhallitukselle. Keskus kerää keskitetysti käytettyjen eläinten lukumäärätiedot EU:n vaatimaa vuosittaista tilastointia varten.