Koe-eläinkeskuksen antama koulutus Itä-Suomen yliopistossa

Koe-eläinten kanssa työskentelevillä henkilöillä on oltava riittävät tiedot ja taidot ennen toimenpiteiden tekemistä eläimille (Direktiivi 2010/63/EU, Laki koe-eläintoiminnasta 497/2013: 8§, Asetus koe-eläintoiminnasta 564/2013: 18§). Henkilöstöä on valvottava sen suorittaessa tehtäviään, kunnes se on osoittanut, että sillä on tarvittava pätevyys. EU-dokumentti 19-20.2.2014 koulutuksen kehittämiseksi vastaamaan Direktiivin vaatimuksia.

Tämä johtuu siitä, että koe-eläintoimintaa koskeva lainsäädäntö uudistui elokuussa 2013. Uudistuminen perustuu syksyllä 2010 voimaan tulleeseen Euroopan parlamentin ja EU Neuvoston direktiiviin 2010/63/EU, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa koe-eläinten käyttöä EU:n alueella.

Direktiivin mukaan henkilöllä on oltava laljikohtaisesti riittävät tiedot ja taidot ennenkuin hän aloittaa tehtävänsä. Henkilöä on valvottava tämän suorittaessa tehtäviään, kunnes hän on osoittanut, tarvittavan pätevyyden.

Koe-eläinten kanssa työskentelevät henkilöt ryhmitellään uuden direktiivin mukaan seuraavasti:

1) Toimenpiteitä tekevät henkilöt (EU: Modules - Function A, carrying our procedures on animals)

 • Tekevät käytännössä toimenpiteitä eläimille: tutkijat, opiskelijat, laboratoriohenkilökunta, avustava henkilökunta
 • Suorittavat Kurssin toimenpiteiden suorittajille (4510031, kurssikieli englanti)
 • Kurssin laajuus on 2 op teoriaosuudesta ja 0,5 op/eläinlaji (hiiri ja/tai rotta)
 • Kurssin suorittaminen kokonaisuudessaan antaa pätevyyden suorittaa itsenäisesti toimenpiteitä hiirille ja/tai rotille sekä lopettaa eläimiä (Function D, killing animals)
 • On suositeltavaa, että lajikohtaiset harjoitustyöt suoritetaan vain sillä/niillä lajeilla, joita kurssin suorittaja aikoo käyttää hankkeissa. Omaa pätevyyttään voi täydentää myöhemmin muilla lajeilla suorittamalla tämän kurssin teoriaosuuden lisäksi ao. lajin osalta lajikohtaisen teoriaosan ja harjoittelun.
  KEK pyrkii järjestämään erikseen yhden päivän mittaiset lajikohtaiset teoriaosat ja harjoittelun sialle ja kaniinille.

2) Toimenpiteitä ja hankkeita suunnittelevat henkilöt (EU: Modules - Function B, designing procedures and projects)

 • Tutkijat, jotka suunnittelevat ja johtavat eläinkokeita
 • Vastaa aikaisemmalla koe-eläinkurssilla (Eläinkokeiden suorittaminen, suunnittelu ja johtaminen) saavutettua pätevyyttä
 • Suorittavat lisäksi Kurssin tutkimushankkeita suunnitteleville (4510032, kurssikieli englanti)
 • Kurssille pääsy edellyttää I Moduulin suorittamista (4510031) ja aikaisempia opintoja 180 op
   

3) Eläimiä hoitavat henkilöt (EU: Modules - Function C, taking care of animals)

 • Eläinten hoitohenkilökunta
 • Koe-eläinhoitajille suunniteltu koulutus ja työkokemus, jonka päätteeksi suoritetaan ammattitutkinto

4) Eläimiä lopettavat henkilöt (EU: Modules - Function D, killing animals), sisältyy kurssiiin 4510031 tai järjestetään erikseen

 • Ainoastaan lopettavat koe-eläimiä esim. kudosten keruuta varten
 • Suorittavat Kurssin eläinten peruskäsittelystä ja eutanasiasta
 • Järjestetään tarpeen mukaan