Koe-eläinten nukutus ja kivunpoisto

Kirurgisten operointien jälkeen on aina annettava kipulääkitystä, ellei koeluvassa ole erikseen muuta mainintaa. Kivunpoisto tulee suunnitella kuhunkin kokeeseen sopivaksi, mutta lupaehtojen toteuttaminen on vähimmäisvaatimus. Postoperatiivisen kivun tunnistamisessa auttaa esim AHWLAn sivusto.

Steriilit välineet ja aseptiset tekniikat riittävät yleensä jyrsijöillä ehkäisemään haavainfektiot, eikä antibiootteja tavallisesti tarvita. Jos ongelmia tulee, antibioottihoidon suosituksia löytyy esim. Flecknell 1996.

Eläinten tulisi aloittaa syöminen, juominen, virtsaaminen ja ulostaminen viimeistään muutaman päivän kuluessa operoinnista. Jos näin ei tapahdu, eläimet on tutkittava ja niille on tarpeen mukaan annettava lisähoitoa.

Juomisen vähentyminen on hyvin tavallista operointien jälkeen. Veden tarve on useimmilla eläinlajeilla 40 - 80 ml/kg vuorokaudessa. Jos eläin oksentaa tai ripuloi, nesteen tarve lisääntyy. Tajuisilla eläimillä paras tapa saada riittävästi nestettä on juominen: järjestä eläimille mahdollisuus juoda tai syödä kostutettua rehua. Kivulias eläin ei esimerkiksi välttämättä pysty helposti nousemaan juomaan tavallisesta vesipullosta. Jos eläin ei pysty tai halua juoda, sitä voidaan nesteyttää sc tai ip -injektioiden avulla. Nesteenä voi käyttää fysiologisia suolaliuoksia - saline (0.9 %) tai dextrose-saline (4 % dextrose, 0.18 % saline). 

   Nahan alle (ml)  Vatsaonteloon (ml)
 Hiiri (30 g)  1-2  2
 Rotta (200 g)  5  5
 Marsu (1 kg)  10-20  20
 Kani (3 kg)  30-50  50

Eläinten hyvinvointia on seurattava topumisen ajan. Hyvinvointiongelmiin liittyviä merkkejä ovat yleinen olemus (turkin kunto, eläimen asento ja liikkumishalu), kliiniset oireet (hengitys, ripulointi, kouristukset, yms), epänormaali käyttäytyminen (häkissä spontaanisti tai stimuloitaessa). Mikäli eläimen hyvinvointi on huomattavasti huonontunut eikä sen kunto korjaannu hoitotoimenpiteiden jälkeen 1-2 vrk kuluessa, on se lopetettava.

Hiiren ja rotan rauhoitus ja nukutus sekä kivunpoisto

Kanin rauhoitus, nukutus ja kivunpoisto

Marsun rauhoitus, nukutus ja kivunpoisto (ANZCCART News, Vol 17(3), p.7-8, 2004)

Sian rauhoitus, nukutus ja kivunpoisto

Kalojen nukuttaminen (Hoskonen & Pirhonen)

Postoperatiivinen hoito

Kirjallisuusviitteet

28.5.2010sm