Laskutusperusteet

HINNASTO 1.6.19 (PDF)

Koe-eläinten käyttäjiltä laskutetaan eläinten luovutushinta, eläinten hoitopäivät, eläimille tehdyt toimenpiteet ja muut palvelut sekä tuotteet  voimassaolevan hinnaston mukaisesti:

  • Eläintenluovutus- ja hoitopäivähinnat ovat eläinlajikohtaisia.
  • Hinnastossa on esitetty erikseen hinnat yliopiston sisäisille käyttäjille (subventoitu sisäinen hinta: laskutetaan yliopiston sisäiseltä projektilta) ja yliopiston ulkopuolisille käyttäjille (subventoimaton ulkoinen hinta: laskutetaan yliopiston ulkopuolelta).

Eläimet

KEK:ssä tuotettujen eläinten luovutushinta määräytyy eläimen iän mukaan. Tilattaessa eläimiä painon mukaan, hinta on ko. painoa iältään vastaavan eläimen hinta. Käyttäjä maksaa muualta tuotettujen eläinten kaikki kustannukset  suoraan ilman  kustannusten kierrättämistä KEKin kautta (mm. toimittajan luovutushinta, rahtikustannukset jne.).

Hoitopäivät

Hoitopäivälaskutus perustuu Provet-eläintietojärjestelmän päivittäiseen eläinmäärään sekä  sen tarkistamiseksi viikoittain tehtävään eläininventaariin. Laskutusaineistossa kunkin maksajan eläimet on eritelty luvittain, lajeittain/ kannoittain, tutkijoittain, yksikköittäin ja huoneittain.  Laskutuksen täsmällisyyden takaamiseksi tutkijan on huolehdittava siitä, että hän kirjaa itse lopettamansa/ kuolleena löytämänsä eläimet Provetiin (poistokirjaus) tai ilmoittaa niistä KEK:n henkilökunnalle. Luvan haltijan on huolehdittava etukäteen siitä, että Provet-lupaan on merkitty  oikea henkilö maksajaksi. Hoitopäivät laskutetaan luvan maksajalta. Maksajan yksikkö voi halutessaan jakaa laskun laskutusaineiston erittelytietojen perusteella.

Käyttäjän omien kantojen eläinten hoitopäivähinta on sama kuin muidenkin saman lajin koe-eläinten hoitopäivähinta. Tuotetut poikaset  lisätään hoitopäivälaskutukseen vieroituksesta.

Toimenpiteet/Palvelut ja tuotteet

 Laitoksen muu palvelutoiminta ja tuotteet laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Kaikki Provetissa oleviin eläimiin liittyvät toimenpiteet/työt  pyydetään Provet-toimenpidepyynnöllä. Eläinten perushoito kuuluu hoitopäivämaksuun. Muu pyydetty työ laskutetaan siihen käytetyn työajan perusteella. Työn osalta minimiveloitus on 15 min. Toimenpide-/Työtuntilaskutuksen periaatteet on kuvattu KEK:n hoitajille laaditussa ohjeessa | PDF.

KEK myymiä tuotteita ovat mm. lääkkeet, rehut ja kuivikkeet, kuljetuslaatikot ja eläinten seerumit

Laskutus

Asiakkaita laskutetaan kerran kuukaudessa.