Koe-eläinkeskuksen laatutyö

Laatutyö on osa laitoksen  jokapäiväistä toimintaa tukien strategisia tavoitteita. Laitos  sitoutuu Itä-Suomen yliopiston laatupolitiikkaan, joka myötäilee ISO 9001:2000-laatujärjestelmää, sekä yliopiston johdon päätökseen toimivan ja jatkuvasti kehittyvän laatujärjestelmän luomisesta yliopistoon.

Laitoksen laatupolitiikka pohjautuu yliopiston päälaatukäsikirjaan.

Viimeisin koe-eläinkeskuksen sisäinen auditointi suoritettiin kesäkuu 2016 .

Laatukäsikirja

  • Laatukäsikirja  v 2.1 |  PDF