Hiiren ja rotan anestesia

1) "Käyttöliuos"
 Hypnorm® (fentanyylisitraatti 0,315mg/ml, fluanisoni 10mg/ml)
     + Dormicum® (midatsolaami 5mg/ml)

Laimenna Hypnorm® streriiliin veteen: 1 osa Hypnorm® + 1 osa vettä
Laimenna Dormicum® streriiliin veteen: 1 osa Dormicum® + 1 osa vettä
Sekoita laimennokset yhteen: 1 osa kumpaakin
Säilytys: 1 viikko huoneenlämmössä

Annostelu valmista käyttöliuosta:

Hiirille: 0,05-0,1ml/10g sc

Rotille: 0,2-0,27ml/100g sc

Kirurginen anestesia kestää n. 30-40 minuuttia. Mikäli anestesiaa joudutaan jatkamaan, annetaan noin puolet alkuperäisestä annoksesta.

 2) Domitor® (medetomidiini 1mg/ml) + Ketalar®/Ketaminol® (ketamiini 50mg/ml)

Hiirille: 1,0 mg/kg medetomidiini, 75 mg/kg ketamiini

Laimenna 1 osa Domitor®, 1,5 osaa Ketalar®/Ketaminol® ja 2,5 osaa steriiliä vettä tai NaCl
Valmiin laimennoksen annostelu:
0,05ml/10g sc, ip

Rotille: 0,4mg/kg medetomidiini, 60mg/kg ketamiini

Laimenna 1 osa Domitor®, 3 osaa Ketalar®/Ketaminol® ja 1 osa steriiliä vettä tai NaCl
Valmiin liuoksen annostelu:
0,2ml/100g sc, ip

Kirurginen anestesia 20-30 minuuttia.

Huomioi, että medetomidiini voi vaikeuttaa verinäytteen ottamista perifeerisistä suonista. Medetomidiini myös lisää virtsaneritystä, mikä tulee huomioida nesteytystarvetta arvioidessa.

3) Inhalaatioanestesia

Anestesia indusoidaan pienessä kammiossa. Eläimen nukahdettua anestesiaa ylläpidetään maskin tai intubaatioputken kautta. Eläimet voidaan myös nukuttaa injektioanesteeteilla ja ylläpitää anestesiaa inhalaatiolla. Inhalaatioanestesia on eläimelle hyvin turvallinen ja suositeltavin vaihtoehto pitkissä leikkauksissa. Inhalaatioanesteetit eivät ole analgeetteja, joten kivunlievityksestä on huolehdittava erikseen, antamalla esimerkiksi buprenorfiinia ja/tai karprofeenia ennen leikkauksen aloittamista. Kuljetinkaasuna voidaan käyttää puhdasta happea. Muut anesteetit sekä analgeeteista opioidit voivat vähentää inhalaatioanesteettien tarvetta. Lopetettaessa inhalaatioanesteetin annostelu on hyvä antaa eläimen hengittää puhdasta happea herätessään.

Halotaani:

Induktio: 3%-4%
Ylläpito: 1,5-2%

Isofluraani:

Induktio: 4%
Ylläpito: 1-2,5%

Antagonistien annostelu 

Antagonisti Anestesia Annostelu Lisätietoa
Atipametsoli (Antisedan® vet 5mg/ml) α2-agonistit: medetomidiini, ksylatsiini 0,1-1mg/kg im,ip,sc,iv
 
Hyvin spesifinen antagonisti. Annos riippuu anesteetin annoksesta.
 
Buprenorfiini (Temgesic® 0,3mg/ml)
 
 μ-reseptoreihin agonistisesti vaikuttavat opioidit: fentanyyli, morfiini, metadoni
 0,01-0,05mg/kg

sc, iv, ip, im
 

 Vähentää opiodin sedatoivaa vaikutusta, kivunlievitys säilyy.
 
 Doksapraami (Dopram® 20mg/ml)
 
 Kaikki
 
 5-10mg/kg im,iv,sc
 
  Stimuloi hengitystä 
 
 Flumatseniili (Lanexat® 0,1mg/ml)
 
  Bentsodiatsepiinit: diatsepaami, midatsolaami  0,5mg/kg iv,im
 
 Annos riippuu bentsodiatsepiinin annoksesta. 
 
 Naloksoni (Narcanti® 0,02mg/ml)
 
 μ-reseptoreihin agonistisesti vaikuttavat opioidit: fentanyyli, morfiini, metadoni  0,01-0,1mg/kg iv,im,ip
 
 Antagonisoi opioidien sedatoivaa vaikutusta, poistaa myös kivunlievityksen.
 

 28.5.2010sm